Podcast: Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Kuva: Mikko Törmänen
Tässä podcast-sarjassa käsitellään ihmiskeskeisen yhteiskunnan vaatimaa muutosta eri näkökulmista. Sarjassa erityisasiantuntija Aleksi Kopponen (VM) johdattaa meidät ihmiskeskeisen yhteiskunnan eri teemoihin vierailevien asiantuntijoiden kanssa.

Teemme tekoälyajan rikastamaa yhteiskuntaa ihmisille. Jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrittää, tulisi ihmisen olla kaiken toimintamme lähtökohta. Ihmiskeskeisen yhteiskunnan työtä valmistellaan AuroraAI-esiselvityshankkeessa, jossa etsitään keinoja vahvistaa ihmisen kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä tulee haastamaan hallinnon nykyisen toiminnan kauttaaltaan.

Jakso 1: Tönäisy hallinnolle - kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Hallitus käynnisti Suomen tekoälyaika -ohjelman, jonka tavoitteena on viedä Suomi maailman johtavien maiden joukkoon tekoälyn soveltamisessa. Samalla tavoitteena on luoda maailman parhaat julkiset palvelut, josta AuroraAI heräsi henkiin.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta ja projektipäällikkö Liisa Heinämäki valtioneuvoston kansliasta haastavat organisaatioita tarttumaan talkoisiin, joissa viemme yhteiskuntaamme tekoälyaikaan ihmiskeskeisesti ja eettisesti. Kuuntele ja selvitä, mistä AuroraAI:ssa on kyse.

Jakso 2: Paras mahdollinen palvelupolku – avuksi vuorovaikutteiset sovellukset ja digikaksonen

#AuroraAI:ssa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, miten älykkäät sovellukset saataisiin vuorovaikuttamaan keskenään ihmisen parhaaksi. Tavoitteena on paras mahdollinen palvelupolku ihmisen kulloiseenkin tilanteeseen. Ja mikä onkaan digitaalinen kaksonen?

Suomen tekoälyohjelman puheenjohtaja ja EU:n korkean tason tekoälyasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä ja opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta keskustelivat siitä, miten saamme Suomen näyttämään suuntaa palveluiden uudenlaisella tuottamisella koko maailmalle.

Jakso 3: Aktivoidaan Suomen tekoälyosaaminen – tekoälyajan verkostot kunniaan

Tekoälyosaaminen Suomessa rakentuu parasta aikaa. Emme vielä edes tiedä mikä kaikki on mahdollista, joten laajat verkostot osaamisen jakamiseen ovat kullan arvoisia.

Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja Vesa Hagström ja erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä jakavat oppejaan osaamiseen ja verkostoihin liittyen.

Jakso 4: Tiedon hallinta

Suomi on yksi maailman vakaimpia maita. Luottamuksesta huolehtiminen on tiedonhallinnan yksi keskeisimpiä asioita, kun älykkäät ja ennakoivat sovellukset valjastetaan kansalaisten hyvinvoinnin tueksi. Ihmisen tulee hallita omia digikaksosiaan, eikä toisinpäin.

Tiedonhallinnasta keskustelemassa mukana Kelan digijohtaja Katri-Leena Launis ja valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen.

Jakso 5: Sääntely

Sääntely luo yhteiset toiminnan raamit yhteiskunnan kaikille toimijoille. Vuosikymmenten aikana muotoutunut sääntelykehikko on kuitenkin rakentunut erityisesti analogisen maailman ehdoilla.

Miten pahassa sääntelysolmussa Suomi on muun Euroopan mukana, kun yritämme viedä ihmiskeskeistä, eettisesti kestävää yhteiskuntaa ja datataloutta kohti tekoälyn aikakautta? Vastauksia mukana etsimässä Taru Rastas liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä.

Jakso 6: Digitaalinen luottamus Suomen kilpailuetuna

Kansainvälisesti Suomea pidetään yhtenä kovimmista luottamusyhteiskunnista. Luottamus onkin myös digitalisaation kovinta ydintä.

Mitä haasteita olemme kohdanneet viime aikoina luottamuksen suhteen? Entä miten luottamuksesta voi tulla Suomen kilpailuetu? Podcastissa aihetta pohtimassa Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari sekä Meeri Haataja, joka toimii Suomen Tekoälyohjelman Etiikka-työryhmän vetä-jänä ja Saidot.ai:n toimitusjohtajana.

Jakso 7: Johtamisella kohti ihmisen hyvinvointia

Ihmiskeskeinen yhteiskunta haastaa johtamisen peruspohjan. Toiminnan ja sitä kautta myös johtamisen lähtökohtana tulisi olla ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, ei niinkään yksittäisten organisaatioiden tehtävien onnistunut suorittaminen.

Aiheesta keskustelemassa kaksi kokenutta johtajaa; valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg sekä Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja