Virve 2.0 vaatii paljon sekä verkolta, testaajilta että koulutukselta

Kuva: Suomen Erillisverkot
Viranomaiset ovat kaupallisella laajakaistalla kuluttajiin nähden etuoikeutettuja, toisaalta uuden viranomaisverkon odotetaan tuovan yhteiskunnallisia hyötyjä.

Nykyinen vuonna 2002 käyttöönotettu viranomaisverkko Virve nojaa nykymittareilla tarkasteltuna vanhaan 2G-verkkoa vastaavaan Tetra-teknologiaan. Lähitulevaisuudessa uusi Virve 2.0 hyödyntää kaupallisen LTE-verkon ja laajakaistan mahdollisuuksia.

Esimerkiksi poliisin, pelastuslaitoksien, hätäkeskuksien ja puolustusvoimien käyttämää viranomaisverkkoa ylläpitää valtion omistama erityistehtäväyhtiö Suomen Erillisverkot. Sen mobiiliteknologian kehityksestä ja strategiasta vastaavan yksikön päällikkö Antti Kauppinen kertoo, että Tetra-verkkoa käytetään uuden LTE-palvelun rinnalla ainakin vuoteen 2025 asti, mutta se kohtaa tiensä pään viimeistään vuosikymmenen lopussa.

– Varaosien saatavuudessa ja ylläpidossa voi tulla sen jälkeen haasteita. Olemme varautumisessa hyvässä vauhdissa, Kauppinen sanoo.

Siirtyminen uuteen viranomaisverkkoon vaatii Kauppisen mukaan isoa toiminnallista muutosta, tarkkaa testausta ja massiivista koulutusta. Kun tilanne on päällä, epäröintiin ei ole aikaa.

– Viranomaissovellukset ovat eri tyyppisiä kuin normaalit kuluttajasovellukset. Niitä ei ole operatiivisessa käytössä oikeastaan juuri missään, joitakin kansallisia hankkeita lukuunottamatta. Teknologiariski on olemassa, ja se vaatii tiukkaa testaamista.

Kuva: Suomen erillisverkot

Suomen Erillisverkkojen strategia- ja kehittämisyksikön päällikkö Antti Kauppisen mukaan idän ja pohjoisen elinkeinoelämä voi saada uusia mahdollisuuksia laajakaistayhteyksien parantamisen myötä.

Käyttäjät voi priorisoida

Mobiilipalvelujen toimintaa haittaavat yleisimmin tukiasemien tekniset viat. Kauppisen mukaan uuden Virven käyttäjät ovat turvassa, sillä LTE-verkon yhden tukiaseman vaikutus on maantieteellisesti pieni.

Toisaalta nykyisen Virven kaltaista tukiasemien päällekkäispeittoa, jossa kutakin aluetta palvelee useampi tukiasema, kaupallisissa mobiilipalveluissa ei ole.

– Suomalaisten laajakaistapalvelujen käytettävyys on yleensä hyvällä tasolla.

Uutena toimintavarmuutta parantavana tekijänä viranomaisverkon palvelutaso voidaan turvata kaventamalla tarvittaessa kuluttajien kaistoja. Tämän oikeuttaa vuoden 2019 alussa voimaan tullut lakimuutos.

– Aiemmin mobiilipalveluissa ei ole ollut etuoikeustoiminteita, eli käyttäjiä ei ole saanut priorisoida. Siksi verkkoja pitää jonkin verran päivittää toiminnallisesti.

Infra rakentuu pohjoisessa ja idässä

Suurimmat päivitykset liittyvät verkon maantieteelliseen kattavuuteen. Kilpailutuksen voittaneen operaattorin verkkoa on laajennettava. Tämä tarkoittaa lähinnä alueita Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Ne ovat alueita, jotka ovat käyttäjille tärkeitä mutta joissa kaupallinen potentiaali ei ole ylittynyt.

Kauppinen huomauttaa, että lisäpeitto ei palvele ainoastaan viranomaisia vaan kaikkia operaattorin asiakkaita.

– Samalla rakentuu infrastruktuuri laiteasemineen ja mastoineen myös muita operaattoreita varten. Näemme tässä yhteiskunnallisia hyötyjä. Elinkeinoelämä voi saada uusia mahdollisuuksia laajakaistayhteyksien kautta, ja kuluttajat ovat tasa-arvoisemmassa asemassa sähköisten palvelujen suhteen.

Kuva: Suomen Erillisverkot

Nämä vanhat Virve-laitteet ovat pian historiaa. Niiden etuna on ollut tukiasemien päällekkäispeitto.

Operaattorien kilpailutus on vielä kesken, eikä lopullisia tarjouksia ole Kauppisen mukaan vielä saatu. Uudistuksen kustannusarvioita hän ei vielä halua paljastaa, mutta luvassa on yhtä kaikki iso taloudellinen haaste. Sen aiheuttaa jo kahden verkon ylläpitäminen siirtymäaikana.

– Toimijat eivät tietysti halua nähdä kustannusten nousevan, mutta siihen tulevat vaikuttamaan esimerkiksi etuoikeustoimenpiteisiin ja lisärakentamiseen liittyvät vaatimukset. Alustavan analyysin perusteella voidaan sanoa, että vaikka siirrymme jo olemassa olevaan kaupalliseen radioverkkoon, massiivisia säästöjä ei ole odotettavissa.

Parempi tilannekuva vaatii kapasiteettia

Harppaus laajakaistalle on merkittävä, sillä viranomaisilla on mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa hd-tasoista videota, kuvaa ja dataa missä tahansa.

Kauppisen mukaan tärkein uusi ominaisuus on video, joka auttaa tilannekuvan luomisessa. Tarvittaessa johtokeskukseen voidaan välittää ilmakuvaa lennokista. Tilannekuvan luomiseksi videoon voidaan yhdistää esimerkiksi sääennusteita tai säteilytietoja, jotka on otettava huomioon evakuoinnissa.

– Tietoliikenteellisesti video on myös haasteellisin, koska hd-kuvan kapasiteettivaatimus on niin massiivinen. Nykyisen Virven käytetyin palvelu on ryhmäpuhe, joka ei vaadi kovin suurta kapasiteettia.

Entä 5G:n tuomat mahdollisuudet? Kauppinen kertoo seuraavansa 5G:n tuloa mielenkiinnolla.

– 5G:stä tarkoittaa muun muassa kapasiteesin kasvua, mutta emme näe, että haja-asutusalueille tulisi kovin nopeasti satojen megabittien mobiilipalvelu saataville. 5G tuo mukanaan myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten ultraluotettavuutta ja -viiveettömyyttä. Se mahdollistaa paljon.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja