Kuntien digitiekartta toimii ihmislähtöisen digitalisaation tukena

Heli Hänninen
24.1.2023 - 12:05
Kuvassa henkilö muuraa taloa
Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman rahoittama ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttama asiantuntijatuki tarjosi mahdollisuuden kuntien yhteiseen vuoropuheluun, mahdollisuuden rakentaa ymmärrystä kuntien roolista kansallisessa ihmis-/elämäntapahtumalähtöisessä digitalisaatiossa.

Yhteistyössä toteutettu Kuntien digitiekartta on valmistunut ja aineisto on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Kehittämiskulttuurimme rakentuu kuitenkin edelleen erilaisten hallinnonalakohtaisten siilojen varaan. Nyt olisikin aika aktivoida lihakset todelliseen ihmis-/elämäntapahtumalähtöisen kehittämisen kulttuurimuutokseen, opetella uusi julkisen hallinnon yhteispeli.

Yhteispelillä elämäntapahtumiin

Todellinen julkisen hallinnon elämäntapahtumalähtöinen palvelutuotanto edellyttää, että paikalliset ja alueelliset digitalisaation edistämisen tiekartat kytketään kansallisen tason tiekarttaan ja asiakas prosesseineen nähdään yhteisenä.

Vaatii meiltä kaikilta paljon, että emme lähde ompelemaan yhteen sirpaledigitalisaation tuottamaa palvelurakennetta.

Vastauksia siihen, kuinka tätä peliä on fiksua lähteä rakentamaan, tuskin on vielä kenelläkään. Pelisääntöjen rakentamiseen pitäisi löytyä yhteistyöhön halukkaita ja kyvykkäitä julkisen hallinnon toimijoita. Kunnat peräänkuuluttavat digitalisaation edistämiseen konkretiaa ja onkin keskeistä, että myös kunnat katsovat asiakseen olla rakentamassa uutta elämäntapahtumalähtöistä toimintamallia. Kunnissa ollaan kansalaisten pulssilla ja kunnissa jos missään syntyy ymmärrys asiointiprosessien hallinnollisesta taakasta. Tämä ymmärrys on tärkeä tuoda osaksi kansallista kehittämistyötä.

Etenemään lähdetään eri pelipaikoilta

Kokonaisvaltainen ja johdonmukainen digitalisaation edistäminen edellyttää vahvaa tukea eri pelipaikoilta pelaavalle joukkueelle.

Jokainen tuo elämäntapahtumalähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen oman parhaansa, asiakasymmärryksensä ja erilaiset kehittämisresurssinsa. Pelikentälle tuleekin jättää liikkumavaraa hyvinkin erilaisille toimijoille, samalla kun kansalliset isot maalit ovat kaikkien tiedossa. Onnistumisessa keskeiseksi nousee kansallisen pelinrakentajan taidot ja tuki pelaajilleen. Tässä pelissä on myös hyväksyttävä se seikka, että yhden pelaajan panos voi näyttää menevän jonkun toisen hyödyksi, tuottaen lopulta kansallista hyvinvointia. On myös hyvä tunnistaa, että yksikään toimija ei ole liian pieni tai merkityksetön näissä talkoissa. Viimeistään nyt kannattaakin tutustua elämäntapahtumalähtöiseen kehittämiseen ja kytkeä oma digitalisaation edistämistyö osaksi tätä.

Valtiovarainministeriö pyytää organisaatioita tuomaan esiin tärkeitä elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia, jotka olisi hyvä digitalisoida ja soveltuvilta osin automatisoida. Ehdotuksia voi jättää 31.1.2023 mennessä lomakkeella, jonka voi ladata tästä. Täytetty lomake tulee toimittaa VM kirjaamoon (kirjaamo.vm(at)gov.fi) käyttäen otsikkona asiatunnistetta ”VN/30844/2022 elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio”.

Nyt olisikin aika aktivoida lihakset todelliseen ihmis-/elämäntapahtumalähtöisen kehittämisen kulttuurimuutokseen, opetella uusi julkisen hallinnon yhteispeli.

Kirjoittaja 

Heli Hänninen, Kuntaliiton Strategiayksikön erityisasiantuntija

Linkkejä

Kuntien digitiekartta, Kuntaliitto
 
Kuntien digitiekartta, DVV

Kuntien digitalisointiviikko ja -päivät järjestetään 5.-9.6.2023, Kuntaliitto

Digitalisaation edistämisen ohjelma, VM (mm. lainsäädäntötyöryhmän aineistot)

Elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio, VM (lisätietoja Suomen digikompassin elämäntapahtumalähtöisten palvelukokonaisuuksien valmistelutyöstä)

Digitoimisto,VM

Kirjoittaja
H
Heli Hänninen

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja