Digitalisoinnin periaatteet yhteisiksi pelisäännöiksi

Aleksi Kopponen
11.4.2017 - 08:30
Kuva: Markku Pajulahti
Yhteiskuntamme digitalisoituu hurjaa vauhtia, ja me kaikki olemme osallisina tässä muutoksessa. Jotta yhteinen matkamme olisi onnistunut, olemme luoneet kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet digitalisaation yhteisiksi pelisäännöiksi.

Yhteiskuntamme digitalisoituu hurjaa vauhtia, ja me kaikki olemme osallisina tässä muutoksessa. Jotta yhteinen matkamme olisi onnistunut, olemme luoneet kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet digitalisaation yhteisiksi pelisäännöiksi. Nämä yhdeksän periaatetta tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta, eli kaikkea sitä, mihin tähtäämme digitalisaatiolla.

Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti

Kun kehitämme vastuillamme olevia palveluita, pidämme kehittämisen keskiössä asiakkaiden todelliset tarpeet, tavoitteet ja harmin aiheet. Tiedostamme, että meidän kaikkien yhteisiä asiakkaita ovat ihmiset ja yritykset, joita palvelemme mahdollisimman yhtenäisesti. Asiakkaillemme ei näy organisaatioidemme rajat, ellei niiden näkymisestä ole erityistä hyötyä. Tämä edellyttää meiltä kaikilta hallinnon ja sektorien rajat ylittävää yhteistyötä, mikä on mahdollista vain uudistamalla vanhat toimintatapamme.

Tiedostamme, että ihmisten ja yritysten tarpeet liittyvät aina johonkin tiettyyn elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapahtumaan. Elämäntapahtuma on esimerkiksi lapsen saaminen ja liiketoimintatapahtuma yrityksen kansainvälistyminen. Tämä ajattelu auttaa meitä varmistamaan, että toiminnan lähtökohtana on sujuva elämä ja yritystoiminta.

Poistamme turhan asioinnin

Ymmärrämme, että parasta palvelua on poistaa asiointitarve kokonaan. Mikäli ihmisten ja yritysten kuitenkin tarvitsee asioida kanssamme, haluamme vaivata heitä mahdollisimman vähän. Suunnittelemme tarpeellisen asioinnin yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta asioinnista tulisi mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Lisäksi selvitämme, voisivatko ihmiset ja yritykset hoitaa tarvittavan asioinnin osana muita asiointipalveluita. Näin vähennämme asiointipalveluiden ja vaivan kokonaismäärää.

Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita

Palveluitamme tulee olla helppo käyttää riippumatta siitä, käytetäänkö palvelua kännykällä, tabletilla vai tapahtuuko asiointi paikan päällä. Olemme miettineet, miten palvelu toimii esimerkiksi sokealle tai kuurolle. Tietoturvasta ja asiakkaan tietosuojasta huolehditaan palvelun koko elinkaaren ajan. Palvelun tietoturva on juuri oikealla tasolla.

Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti

Selvitämme asiakkaalle tärkeimmät ominaisuudet ja aloitamme palvelukehityksen niistä. Palvelusta saadaan nopeasti palautetta. Silloin säästyy aikaa ja rahaa, sekä opimme tekemällä ja kokeilemalla. Olemme valmiit muuttamaan kehityksen suuntaa asiakkaan kokeman hyödyn perusteella.

Asiakkaan ei tarvitse miettiä, miten hän saa hoidettua asiansa. Asiakkaita ei tarvitse erikseen kouluttaa käyttämään palveluitamme. Palvelu on usein itse asiassa parhaimmillaan silloin, kun sitä ei edes huomaa. Silloin asiat vain tapahtuvat.

Palvelemme myös häiriötilanteissa

Joskus käy kuitenkin niin, että ensisijainen palvelu ei ole saatavilla. Silloin osaamme tiedottaa asiakkaitamme siitä, miten heidän tulee uudessa tilanteessa toimia. Varaudumme häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja viestimme tilanteesta selkeästi.

Pyydämme uutta tietoa vain kerran

Emme enää kysy asiakkaalta sellaista tietoa, joka meillä jo on. Palveluidemme tuottama tieto on yhteentoimivaa muiden palveluiden kanssa, jolloin palvelut voivat vaihtaa tietoja keskenään ilman tarvetta häiritä ihmisiä tai yrityksiä. Mikäli tarvitsemme asiakkaalta tietoja, joita meillä ei vielä ole, selvitämme nämä tiedot asiakkaan kannalta mahdollisimman sujuvasti ja vaivattomasti.

Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita

Emme halua keksiä pyörää uudestaan, varsinkaan verorahoilla. Siksi hyödynnämme olemassa olevia julkisia ja yksityisiä palveluita, ja tarvittavat uudet palvelut, kuten Suomi.fi-palvelut, kehitetään hyödynnettäväksi mahdollisimman laajasti. Edistämme yhteisen digitaalisen pääoman muotoutumista varmistamalla tiedon yhteentoimivuuden standardien rajapintojen avulla, sekä hyödyntämällä avointa lähdekoodia kehitystyössä.

Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille

Lähtökohtaisesti avaamme tiedon ja rajapinnat julkisesti saataville, ellei tiedon saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Mahdollistamme tiedon hyödyntämisen uudenlaisten palveluiden kehittämisessä, tietenkin huomioiden ihmisten ja yritysten tietosuoja asiaan kuuluvalla tavalla.

Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Huolehdimme siitä, että jokaisella palvelullamme on koko sen elinkaaren ajan nimetty omistaja, joka vastaa palvelun toiminnasta sekä mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä. Palvelun omistaja on vastuussa palvelun jatkokehityksestä ja siitä kehityssuunnasta joka palvelulla kulloinkin on. Palveluitamme ei kehitetä toisistaan erillään, joten on tärkeää että niiden omistajat voivat saada helposti toisiinsa yhteyden.

Jotta voisimme onnistua yhdessä näiden periaatteiden toimeenpanossa, olemme rakentamassa Digitalisoinnin Pelikirjaa, joka löytyy Pelikirja-osiosta Suomidigi.fi:stä.

Tervetuloa yhteiselle matkalle!

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja