Ota turvataitokasvatus osaksi lapsen digiarkea

Pauliina Sillfors Eveliina Karhu
15.5.2020 - 10:43
Isä opettaa turvataitoja netin käyttöä koskien
Digitaalinen media on tärkeä osa monen lapsen arkea. Ajanvietteen lisäksi sen välityksellä keskustellaan ystävien kanssa, harjoitellaan itseilmaisua ja opitaan sosiaalisia ja teknisiä taitoja. Lapsella on oikeus omien ikätovereiden kanssa oleiluun ja itsensä ilmaisuun digitaalisessa mediassa. Monien hyötyjen lisäksi digitaalisessa mediassa on kuitenkin vaaroja, joista on syytä keskustella lapsen kanssa. Lapsen turvallisuudesta huolehtiminen on – kuten muilla lapsen elämän osa-alueilla – aikuisen vastuulla.

Lapseen kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisen median välityksellä on vakava ongelma kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Aihe koetaan usein vaikeaksi ja se tulee helposti sivuutettua. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä tarjoamalla lapsille heidän ikä- ja kehitystasoonsa sopivaa tietoa aiheesta ja opettamalla heille turvataitoja. Jotta aikuinen voi suojella lasta digitaalisessa mediassa, tulee hänen kyetä tarjoamaan lapselle tämän tarvitsemaa tietoa. 

Digitaalisessa mediassa aikuinen, jolla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, voi lähestyä lasta ilman, että lapsi tietää, kuka yhteydenottaja todellisuudessa on.  Aikuinen voi esimerkiksi tekeytyä lapseksi tai nuoreksi tai hän voi olla “pelikaveri” alustalla, jolla lapsi viettää aikaa. Tavoitteena voi esimerkiksi olla saada lapsi lähettämään aikuiselle itsestään kuvia tai tekemään seksuaalisia tekoja webkameran välityksellä. 

On tärkeää tiedostaa, että seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa kohdistuu digitaalisessa mediassa myös hyvin pieniin lapsiin. Vuonna 2019 Nettivihje.fi-palveluun saapuneista vihjeistä laittomaksi arvioiduissa kuvissa tai videoissa uhrit olivat valtaosin (72 %) alle 13-vuotiaita lapsia. Kyseessä ei siis ole aihe, jonka voi ottaa puheeksi vasta, kun lapsi on vanhempi – tieto osana turvataitokasvatusta kuuluu jokaiselle lapselle. Hyvin pienetkin lapset osaavat teknisesti käyttää erilaisia laitteita ja digitaalisen median sovelluksia, mutta heitä pitää opastaa, minkälainen toiminta verkossa on väärin, mikä on vaarallista ja mikä laitonta.

Valitettavasti vain harva lapsi kertoo kokemastaan aikuiselle. Seksuaaliväkivallan kokemiseen liittyy usein häpeän ja syyllisyyden tunteita eikä lapsi välttämättä tiedä, että vastuu seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta on aina tekijällä. Onkin tärkeää, että lapsi uskaltaa puhua aikuiselle myös pelätessään toimineensa itse väärin. Keskustelemalla aiheesta etukäteen lapsen kanssa, ja ylipäätään olemalla läsnä lapsen digiarjessa, voit suojella lasta. Välttelemällä aihetta voit tahtomattasi välittää lapselle viestin, jonka mukaan aihe on niin häpeällinen ettei siitä voi eikä saa puhua.

Jos lapseen kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta tuntuvat aiheina haastavilta, voit etukäteen miettiä, mitä haluat sanoa, ja harjoitella. Tärkeää on, että aiheesta keskustellaan lapsen kanssa luontevasti ja rauhallisesti. Puheeksi ottamisen tavoitteena ei ole pelotella lasta, vaan antaa lapselle tietoa, jonka avulla hän voi suojella itseään. Keskustelu ja lapsen kysymyksiin vastaaminen ovat hyvä tapa vahvistaa lapsen tietämystä ja kumota mahdollisia väärinymmärryksiä. Esimerkiksi Pelastakaa Lasten Kehoni on minun -opas antaa aikuiselle tukea ja vinkkejä lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta keskusteluun lapsen kanssa. Pelastakaa Lasten Turvallisesti verkossa -sivusto tarjoaa konkreettisia vinkkejä digitaalisen median turvalliseen käyttöön.

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Koulutuksen, vaikuttamistyön ja turvataitokasvatuksen avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti digitaalisessa mediassa. Ylläpidämme Nettivihje.fi -palvelua, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta materiaalista ja toiminnasta.

Kirjoittajat
Pauliina Sillfors
asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry
Eveliina Karhu
asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja