Ongelmana alkoholi, huumeet tai rahapelaaminen – kokemuksia sisältöyhteistyöstä

Niina Asikainen-Nieves Heli Hautaniemi
14.10.2022 - 11:45
Ongelmana alkoholi, huumeet tai rahapelaaminen -opas on yksi Suomi.fi-verkkopalvelun ensimmäisistä oppaista, jotka toteutimme yhteistyössä sisältöverkoston kanssa. Sisältöyhteistyö eteni suunnitellusti, ja matkan varrella opittiin asioita puolin ja toisin.

Näin etenimme käytännössä

Sisältöverkoston muodostaminen

Kutsuimme sisältöverkostoon julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita, joilla on keskeinen rooli asiakkaiden auttamisessa ja ongelmista tiedottamisessa. Matkan varrella verkosto täydentyi jäseniltä saatujen suositusten perusteella. Onnistuimmekin kokoamaan sopivan kokoisen, motivoituneen ja asiantuntevan porukan, jonka kanssa oli ilo tehdä töitä!

Ongelman määrittely ja kohderyhmän valinta

Uuden oppaan tuottaminen käynnistyi asiakkaiden tarpeiden tutkimisella. Aluksi kävimme läpi verkon keskustelupalstoja, artikkeleita ja niiden kommentteja ja päihdeongelmien tietosivustoja. Lisäksi analysoimme hakukoneissa käytettyjä hakusanoja. Tätä alustavaa tutkimusta täydensimme verkoston jäseniltä saatujen materiaalien ja asiantuntijahaastattelujen avulla.

Riippuvuutta voivat aiheuttaa monet asiat, mutta päätimme verkoston kanssa keskittyä oppaassa alkoholiin, huumeisiin ja lääkkeisiin sekä rahapelaamiseen.

Työn alussa tunnistimme neljä eli kohderyhmää:

 • Työssä käyvä henkilö, joka epäilee tai tietää, että hänellä on ongelma, mutta ei vielä ole tunnustanut sitä
 • Henkilö, joka on jo menettänyt riippuvuuden vuoksi esim. työn, perheen tai asunnon
 • Alle 18-vuotias opiskelija, jonka opinnot ovat vaarassa keskeytyä erilaisten päihteiden käytön vuoksi
 • Läheisen ongelmallisesta päihteiden käytöstä tai pelaamisesta huolestunut

Lopulta päädyimme tuottamaan oppaan ensisijaisesti riskiryhmässä oleville.

Keskeiset ongelmat ovat isoja yhteiskunnallisia asioita:

 • Riskiryhmässä olevien tavoittaminen tärkeää, mutta vaikeaa, koska ihminen ei hae tietoa eikä apua ennen kuin ymmärtää tarvitsevansa sitä.
 • Riippuvuudesta puhuminen on vielä osittain tabu yhteiskunnassa ja se leimaa ihmisen.
 • Tiedon hakeminen ja itselle sopivan hoidon löytäminen voi olla vaikeaa monien eri toimijoiden ja palvelujen joukosta.
 • Ihmiset haluavat tai voivat hakea apua tilanteeseensa eri tavoilla, joten on tärkeää tuoda esiin eri vaihtoehtoja.

Oppaan avulla on kuitenkin mahdollista

 • tuoda esiin, että on ihan ok puhua päihde- ja rahapeliongelmista
 • antaa tietoa ja työkaluja oman tilanteen ymmärtämiseen ja tunnistamiseen
 • rohkaista hakemaan apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Palvelupolusta oppaaksi

Seuraavaksi lähdimme muodostamaan asiakkaan palvelupolkua. Koska asiakkaat eivät etene aina samanlaista reittiä, jouduimme hieman pakottamallakin tekemään vaiheittain etenevän janan. Näin saimme oppaalle loogisesti ryhmitellyn ja etenevän rungon.

Ensimmäiset sanat oppaaseen kirjoitettiin vasta tämän jälkeen. Verkosto oli tiiviisti mukana luonnoksista lähtien. Yhdessä täsmensimme faktoja, sovimme oppaan kautta näytettävistä palveluista ja lisätietolinkeistä, muokkasimme rakennetta ja pohdimme äänensävyyn ja terminologiaan liittyviä kysymyksiä. Pyrimme myös valitsemaan kuvat huolellisesti.

Julkaisu ja viestintä

Kun oppaan sisällöt alkoivat olla valmiit, suunnittelimme yhdessä julkaisun jälkeisen viestinnän. Hyödynsimme viestinnässä DVV:n ja verkoston jäsenten omia viestintäkanavia mediatiedotteesta uutisiin, uutiskirjeisiin ja somepostauksiin.

Opas julkaistiin syksyllä 2021. Sisältöyhteistyö jatkui maaliskuussa 2022 seurantatapaamisella, jossa käytiin läpi esiin tulleita sisällön muutostarpeita ja viestinnän onnistumista. Sovimme myös kevään viestintätoimista ja yhteistyön jatkumisesta säännöllisillä tapaamisilla.

Tutustu Ongelmana alkoholi, päihteet tai rahapelaaminen -oppaaseen

Onnistumisia ja haasteita

Työtä aloitellessa syksyllä 2020 ihmiset olivat jo muutaman kuukauden ajan totutelleet uudenlaiseen etätyöarkeen. Alun perin livenä pidettäviksi aiotut tapaamiset muuttuivat pandemian pitkittyessä etätapaamisiksi. Teams-tapaamiset onnistuivat hyvin, mutta ainakin yksi oikea tapaaminen olisi varmasti tiivistänyt yhteistyötä. Toteutimme yhteisen työskentelyn Mirossa, joka oli monelle uusi työkalu ja siksi kaikki eivät kokeneet osallistumista helpoksi.

Sisältöyhteistyön koordinointivastuu on DVV:llä Suomi.fin verkkotoimituksessa. Itse koimme onnistuneemme työskentelyn systemaattisessa eteenpäin viemisessä. Emme halunneet kuormittaa verkoston jäseniä liian monella tapaamisella, mutta muutama tapaaminen lisää olisi antanut enemmän aikaa sisältöjen yhteiselle työstämiselle.

Kysyimme myös verkostolta, miltä sisältöyhteistyö tuntui ja mitä olisimme voineet tehdä paremmin. Verkoston jäsenten mielestä oppaan tuottaminen oli hyvin vedetty projekti, jossa oli ilo olla mukana. Jäsenet kokivat myös olevansa yhteisellä asialla. Yhteistyö avasikin monen silmät ymmärtämään eri toimijoiden näkemyksiä. Kehittämistä on vielä siinä, miten ohjeistamme tekemisen eri vaiheissa ja miten helpotamme osallistumista myös etänä.

Sisältöverkostossa mukana
 • A-klinikkasäätiö
 • Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
 • Järvenpään kaupunki
 • Peliklinikka / Tieto- ja tukipiste Tiltti
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Sininauhaliitto ry
 • Sosped/Pelirajaton
 • Suomen Päihderiippuvaiset ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Kirjoittajat

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja