Tekoäly työkaluksi syrjäytymisen ehkäisemisessä – Valtiovarainministeriö ja Vake mukana Ultrahack 2019 -turnauksessa

Aleksi Kopponen
24.4.2019 - 15:58
Kuva: Mikko Törmänen
Valtiovarainministeriö ja Valtion kehitysyhtiö Vake osallistuvat Ultrahack Sprint I -turnaukseen yhteisellä Hackers against exclusion -haasteella. Haasteen tavoitteena on tuoda eri sektoreiden toimijoita yhteen kehittämään tapoja hyödyntää tekoälyä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haasteeseen voi ilmoittautua 10.5.2019 mennessä.

Tekoälyratkaisuja nuorten miesten syrjäytymisongelmaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa 15–29-vuotiaiden ikäluokasta viisi prosenttia on syrjäytyneitä. Heistä kaksi kolmasosaa on miehiä. Syrjäytymisriskiä kasvattavia tekijöitä ovat muun muassa koulutuksen puute, työttömyys, mielenterveyden ongelmat ja päihteet. Useissa tapauksissa huono-osaisuus ja ongelmat kasaantuvat ja ketjuuntuvat.

Syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on jo olemassa monia palveluita, mutta kynnys niiden käyttämiseen voi olla korkea, nuoret eivät välttämättä löydä palveluja tai palveluun ei pääse tarpeeksi nopeasti. Moni nuori voi myös kokea palvelujärjestelmän vaikeasti lähestyttäväksi ja toivoa henkilökohtaista neuvontaa.

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI vahvistaa edellytyksiä ratkoa yhteiskuntamme vaikeita kysymyksiä, kuten nuorten syrjäytymistä. Viheliäisten, toisiinsa kietoutuneiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää tulevaisuudessa yhä määrätietoisempaa teknologisen kehityksen ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien valjastamista kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Haluamme Ultrahackiin osallistumisella vauhdittaa matkaa kohti yhdessä rakennettua ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Hackers against exclusion -haasteen tarkoituksena on löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekoälyä hyödyntäen tehostavat näiden jo olemassa olevien palveluiden vaikuttavuutta ja tuovat ne lähemmäs syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä. Toivomme haasteeseen osallistujilta toteutuksia, jotka ottavat huomioon nuoren elämäntilanteen sekä mahdollistavat heille personoidut ja oikea-aikaiset palvelupolut.

Syrjäytymisen ehkäisy vaatii uudenlaisia toimia

Tekoälyn aikakausi tulee mahdollistamaan sen, että voimme viimeinkin asettaa ihmisen aidosti toiminnan uudistamisen keskiöön sen sijaan, että toimisimme organisaatiolähtöisesti rakenteiden ja palvelutuotannon rajoittamina.

Ihmiskeskeisen yhteiskunnan lähtökohtana on ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ihmiskeskeisyys konkretisoituu elämäntapahtuma-ajattelussa, jonka avulla ihmiset saavat uudenlaisen tavan huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan sekä sujuvia, vaikuttavia ja oikea-aikaisia palvelukokonaisuuksia elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin.

Samalla palveluntarjoajille luodaan kyvykkyys muodostaa asiakaslähtöisiä ja dynaamisesti muodostuvia palveluketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ja johtaa toimintaansa ajantasaiseen tietoon perustuen.

Haluamme Ultrahackiin osallistumisella osoittaa, että julkinen valta on erittäin halukas luomaan edellytyksiä innovatiivisille yrityksille tuottaa hyvinvointia ihmisten parhaaksi ja sitä kautta uutta liiketoimintaa sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille.

Ota haaste vastaan 10. toukokuuta mennessä

Nyt hallituskausien välissä haluamme ymmärtää, miten saamme yhteiskunnallisesti tärkeiden ja viheliäisten kysymysten ratkaisemista tehostettua. Tästä syystä haastamme eri sektoreiden toimijat yhdessä ratkaisemaan nuorten miesten syrjäytymisongelmaa tekoälyä hyödyntäen.

Haasteeseen osallistuvat tiimit saavat käyttöönsä erilaista dataa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteesta, suomi.fi-palveluista sekä AuroraAI-boteista. Apua on tarjolla myös teknisiin kysymyksiin, integraatioon, tiedon yhteentoimivuuteen ja luvitukseen liittyen. Mentorit ja tuomarit tukevat osallistujia, jotta innovatiiviset ratkaisut saadaan tuotantoon tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, lainsäädäntöä unohtamatta.

Haasteen voi ottaa vastaan kuka tahansa, aina opiskelijoista yrityksiin, ja ilmoittautumisaikaa on 10.5.2019 asti. Lisää tietoa Hackers against exclusion -haasteesta ja tarkemmat osallistumisohjeet Ultrahackin verkkosivuilla.

Julkinen hallinto on jo vuosia pyrkinyt luomaan edellytyksiä tiedon paremmalle hyödyntämiselle. Maailma on kuitenkin vielä kaukana valmiista, nyt on teidän vuoronne tarttua haasteeseen!

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja