Toiminnan muutos keskiössä sote-palveluiden digitalisoinnissa!

Jari Numminen
11.12.2017 - 10:36
Meistä jokainen on varmasti joskus miettinyt, pitäisikö tietyn vaivan takia lähteä lääkäriin vai voiko tilannetta vain seurailla muutaman päivän. Sitten on soitettu terveysasemalle, jonotettu puhelimessa, odotettu takaisinsoittoa, varattu aika, jonotettu vielä vähän lisää ja loppujen lopuksi käyty vastaanotolla. Ensi vuonna valmistuva Omaolo -palvelukokonaisuus ratkoo näitä ongelmia ja sen myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

Meistä jokainen on varmasti joskus miettinyt, pitäisikö tietyn vaivan takia lähteä lääkäriin vai voiko tilannetta vain seurailla muutaman päivän. Sitten on soitettu terveysasemalle, jonotettu puhelimessa, odotettu takaisinsoittoa, varattu aika, jonotettu vielä vähän lisää ja loppujen lopuksi käyty vastaanotolla. Ensi vuonna valmistuva Omaolo -palvelukokonaisuus ratkoo näitä ongelmia ja sen myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA)-hankkeessa kehitetään Omaolo-palvelua tavoitteena tuoda uudet sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut joustavasti kaikkien ulottuville, ajasta ja paikasta riippumatta. Uuden sähköisen palvelukokonaisuuden kehittäminen on ilman muuta lopputuloksen kannalta keskeistä, mutta oikeastaan vielä tärkeämpää on toiminnallisten muutosten läpivienti. Eli että prosessit ovat asiakaslähtöisiä sekä tehokkaita ja että sähköistä palvelua aidosti hyödynnetään prosesseissa ja toiminnassa. Vain siten on mahdollista saavuttaa digitalisoinnilla tavoiteltavia hyötyjä, kuten resurssitehokkuutta, vaikuttavuutta, tasalaatuisuutta, jne.

Keskeinen osa projektiamme on siis sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisen toimintamallin uudelleen muotoilu eli konkreettisten muutosten aikaansaaminen prosesseissa, toimintatavoissa, mittareissa ja ylipäänsä jokapäiväisessä työssä. Muutoksia toteutetaan LEAN -menetelmää noudattaen. Hankkeen kaikki 14 eri toimijaa, kaupunkia ja sairaanhoitopiiriä, ovat osallistuneet valmennuksiin, joissa on

  • kuvattu nykyisiä prosesseja, tunnistettu niissä asiakkaalle arvoa tuottava työ ja ns. hukkatyö,
  • tuotettu tietoa nykyprosessien asiakasmääristä, ammattilaisten ajankäytöstä, läpimenoajoista, odotusajoista, asiakaspalautteesta ja ammattilaisten näkemyksistä, jotta voidaan myöhemmin arvioida hyötyjen realisoitumista
  • muokattu nykyprosessi mahdollisimman sujuvaksi (mm. poistamalla hukkaa)
  • ja lisätty henkilöstön kyvykkyyttä toiminnallisten muutosten läpivientiin

Nyt olemme siirtyneet projektissa pilotointivaiheeseen, jolloin testaamme uusia sähköisiä palveluja noin 30 pilottiprosessissa. Jo nyt, kun testaamme Omaolon toimivuutta, olemme saavuttaneet merkittäviä muutoksia ja osittain päässeet tavoitteisiin puhtaasti toteuttamalla muutoksia toiminnassa. Protoilun ja pilotoinnin kautta jatkamme edelleen toimintamallien säätämistä LEAN-periaatteiden mukaisesti ja päässemme yhä asiakaslähtöisempiin ja tehokkaampiin toiminnan muotoihin. Toiminnallisten muutosten läpivienti yhdessä uusien sähköisten palveluiden kanssa on edellytys onnistumiselle!

Konkreettisia, pilottikohtaisia toimia ja tuloksia, voit lukea blogistamme https://oda-projekti.blogspot.fi. Vuodenvaihteessa avaamme myös ODA Kokemukset, joissa ammattilaiset jakavat vuorollaan kokemuksiaan kehittämistyöstä muille kuntatoimijoille, laajemmalle yleisölle. Tarkemmista teemoista ja aikataulusta tiedotamme lisää blogissamme heti tammikuun alussa. Lisäksi teknisempää tavaraa sähköisen palvelukokonaisuuden kehittämisestä löytyy ODA Talks -lähetyksissä You-Tube kanavallamme.

ODA-hanke on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. ODA-hankkeessa ovat mukana Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. Valmiit palvelut ovat käytettävissä koko Suomessa.

Kirjoittaja
Jari Numminen

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja