Tukiäly ensihoitajan avuksi

Viljami Lampilinna
16.9.2019 - 07:27
Vihreää mikropiiriä
Tutkimushankkeessa hyödynnetään tekoälyä arvioimaan sitä, ketkä ensihoitajan hoitotarpeen arvioinnin saaneista asiakkaista tulevat arvioinnin jälkeen hoidettavaksi ja milloin. Jatkossa voisi olla mahdollista ottaa käyttöön ratkaisu, jossa tukiälyä voitaisiin hyödyntää kiireellisissä hoitotarpeen arvioinneissa.

Tekoälyn tuomista mahdollisuuksista on kirjoitettu lukemattomia kertoja niin tieteellisissä julkaisuissa kuin hallitusohjelmissakin. Arkea, elämänlaatua ja hyvinvointia parantavien tekoälyratkaisujen toteuttaminen on pitkän tien takana ja usein vaikuttaa siltä, että pelkästään saamalla laadukasta tietoa taulukkolaskentaan tarkoitettuun ohjelmistoon olisi jo lottovoitto. Tekoälyn mahdollisuuksista sietää unelmoida ja visioida, mutta tie tekoälyn hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa käy laadukkaan ja yhtenäisen datan sekä ammattilaisten käyttöön tarkoitettujen tukiälyratkaisujen kautta.

Valtiovarainministeriön erillisrahoitushaussa on etsitty hankkeita, joissa käytetään uusia teknologioita parantamaan tuottavuutta. Yksi rahoitettu hanke on sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelun potilasturvallisuutta ja hoidon tarpeen arvion laatua parantava hanke, jossa hyödynnetään erilaisia tekoälyratkaisuja.

Ensihoitopalvelu sisältää äkillisesti sairastuneiden ja loukkaantuneiden potilaiden hoidon tarpeen arvioinnin, kiireellisen hoidon ja kuljetuksen terveydenhuollon hoitolaitosten ulkopuolella. Hankkeessa keskitytään ensihoitoyksiköiden kuljettamatta jättämien potilaiden saaman kiireellisen hoidon tarpeen arvioon. Hätäkeskusten ensihoitoyksiköille välittämistä tehtävistä noin kolmasosa päätyy siihen, että potilasta ei ole tarve kuljettaa hoitolaitokseen, kun ensihoitaja on potilaan luona tehnyt kiireellisen hoidon tarpeen arvion.

Ensihoitajat noudattavat kunkin sairaanhoitopiirin antamia tai muita alueellisia hoito-ohjeita kiireellisen hoidon tarvetta arvioidessaan. Oletettavasti ensihoitajan osaaminen ja työkokemus ovat myös ratkaisevassa roolissa. Hankkeessa tutkitaan kolmen eri sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalvelun kuljettamatta jättämiä potilaita ja ensihoitopalvelun tekemän kiireellisen hoidon tarpeen arvion toteutumista seuraamalla kuljettamatta jätettyjen potilaiden palveluiden käyttöä ensihoidon kohtaamisen jälkeen.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään tekoälyratkaisuja mm. opettamalla kone analysoimaan ensihoitajien sekä hoitolaitosten lääkäreiden ja hoitajien kirjaamaa sairaskertomustekstiä ensihoitopalvelun arvioimaan hoidon tarpeeseen liittyen. Ihmisen luoma ”sanakirja” auttaa konetta yhdistämään eri henkilöiden kirjoittamia tekstejä tiettyihin yleisempiin ilmauksiin, joita kone oppii saamansa palautteen perusteella luokittamaan jatkuvasti paremmin. Tekoälyn opettaminen avaa valtavan potentiaalin tehdä takautuvaa tutkimusta ensihoitopalvelun toiminnasta.

Laadukkaan, yhtenäisen ja ammattilaisen validoiman tiedon pohjalle on mahdollista rakentaa tukiälyratkaisu tukemaan kiireellisen hoidon tarpeen arviota. Tällainen järjestelmä saisi käyttöönsä tietyn osan tietoa rakenteisessa muodossa kuten vitaaliarvot (esim. verenpaine, happisaturaatio, syketaajuus, hengitystaajuus, ruumiinlämpö) ja osan tiedosta vapaana tekstinä siten, että järjestelmä osaa tunnistaa ja ehdottaa tekstin liittämistä tiettyihin rakenteisiin tietosisältöihin. Rakenteisissa sisällöissä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon kansainvälisiä luokituksia ja terminologioita. Ensihoitopalvelun potilaskirjaukset tulevat lähivuosina toteutumaan koko maassa yhteisellä viranomaisten kenttäjohtojärjestelmällä, jonka ensihoitopalvelua koskevat tietosisällöt noudattavat kansainvälisiä ja kansallisia standardeja.

Tukiälyn rakentaminen vaatii yhtenäisen kirjaamisalustan, laadukkaan datan ja määriteltyjen tietosisältöjen lisäksi raakaa näppäimistöä ja hiirimattoa kuluttavaa lihastyötä. Tekoäly ei yksin pysty ihmeisiin, mutta osaavissa käsissä sillä voidaan pelastaa ihmishenkiä ja parantaa hyvinvointia. Sama pätee jokaiseen muuhunkin ensihoitajan käyttämään työvälineeseen.

Kirjoittaja

Viljami Lampilinna työskentelee projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Kirjoittaja
V
Viljami Lampilinna

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja