Uuden Suomidigin alustaksi valikoitui Drupal

Pia Korpisaari
21.5.2019 - 13:22
Kuva: Markku Pajulahti

Uudistuvan Suomidigin takana on Suomi.fi palveluntarjoajille -hanke, joka asetettiin Väestörekisterikeskuksessa tammikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on

  •       edistää koko julkishallinnon digitalisaatiota
  •       tukea digitalisaation parissa eri rooleissa toimivia
  •       koota digitalisaatiotyöhön liittyvät palvelut, ohjeet ja työkalut käyttötarpeiden mukaan, ja helpottaa niiden löydettävyyttä
  •       tuoda yhteen tietoa, osaamista ja ihmisiä.

Näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi me kehitämme ja julkaisemme vuoden 2020 alkuun mennessä uudistuneen Suomidigi-verkkopalvelun. Väestörekisterikeskuksessa hankkeen parissa työskentelevät hankepäällikkö, palvelumuotoilun asiantuntija, sisältömuotoilija, tuotepäällikkö sekä UX-työtä ja ohjelmistokehitystä tukevat ostoresurssit.

Tänä vuonna työ uuden Suomidigi-julkaisun parissa alkoi sisällöntuotanto- ja julkaisujärjestelmän valinnalla. Vaatimuslista oli pitkä. Valittavan alustan pitää tukea VRK:n kokonaisketterää kehittämistä sekä nopeaa, helppoa ja hajautettua sisällöntuotantoa.  Lisäksi koko hankkeen tulee olla kustannuksiltaan järkevä, ja alustaratkaisun kokonaistaloudellisesti edullinen, monipuolinen, integroitava ja räätälöitävä. Kun ongelma, tässä tapauksessa vaatimusten tulva, käy liian monimutkaiseksi, pitää asiaa lähteä yksinkertaistamaan.

Alkukarsinnassa viisi vaihtoehtoa

Aloitimme alkukarsinnan vertailemalla erilaisia yleisimpiä ja käytetyimpiä alustaratkaisuja:

  •       Wordpress
  •       Joomla
  •       Drupal
  •       Liferay-pohjainen valtionhallinnon yhteinen julkaisualusta YJA
  •       Suomi.fi-sisällönhallinta

WordPress, joka on laajentunut blogialustasta sisällönhallintajärjestelmäksi, todettiin nykyisen Suomidigin kokemusten perusteella liian kevyeksi ja käyttäjäoikeuksien hallinnan osalta riittämättömäksi. Suomi.fi:n sisällönhallinnan toteutus perustuu muiden vertailtavien alustojen tavoin avoimeen lähdekoodiin, ja VRK julkaisee lähdekoodit avoimena GitHubiin. Tämä valinta olisi kuitenkin vaikuttanut hankkeen aikataulun venymiseen, sillä järjestelmässä ei vielä ole riittävästi valmiita ominaisuuksia omiin tarpeisiimme.

Joomlan ja Drupalin välillä, molempien ollessa yhtä mahdollisia, valinta kallistui Drupaliin, sillä se oli valittu myös avoindata.fi:n alustaksi. Drupalin lisäksi valitsimme jatkoon valtionhallinnon yhteisen julkaisujalusta YJA:n.

Drupalin ja YJA:n erot

Vertailuperusteissa yksinkertaisuus toimii. Karsimme siis vertailussamme epäolennaisuudet pois ja kiinnitimme huomiomme uuden Suomidigin kannalta merkityksellisimpiin tekijöihin: asiakaslähtöiseen kehittämiseen, käyttökokemukseen, sisällöntuotantoon ja palveluntuotantoon ja jatkoimme vertailua YJA:n ja Drupalin välillä.

YJAn ja Drupalin osalta vaatimusten lisäksi kävimme läpi referenssejä verkkopalveluista, joissa on joko Drupaliin tai YJA:an pohjautuva ratkaisu. Tietoomme saatetut julkisen hallinnon toimijoiden (oph.fi, traficom.fi, turku.fi, finavia.fi ja avoindata.fi) kokemukset Drupalista olivat myönteisiä ja myös YJA:n käyttöön oltiin keskimäärin tyytyväisiä.

Sivuston esityskerros olisi voitu toteuttaa molemmilla ratkaisuilla haluamamme ilmeen ja omien vaatimustemme mukaiseksi. YJA:n siirtoprojekti uuteen Liferay-versioon vuoden 2019 aikana, siihen liittyvät aikataulut ja epävarmuudet vaikuttivat kuitenkin sellaisilta riskeiltä, joita emme halunneet ottaa oman palvelumme kehitykseen.

Uuden Suomidigin alustaksi Drupal 8

Suomidigin alustaratkaisuksi valittiin Drupal 8. Päätöstä puolsivat VRK:n aikaisemmat kokemukset sekä alustasta että siihen liittyvästä kehittämisestä. Myös myöhemmin tapahtuva jatkokehittäminen, esimerkiksi API-lähtöinen headless-toteutus ja mobiiliversion tekeminen responsiivisen palvelun lisäksi vaikuttivat mahdollisilta valitsemallamme alustalla.

Lisäksi meille oli olennaista saada kehittäjätiimi omaan ohjaukseemme. Oman tiimin etuina ovat kehittäjien mahdollisuus osallistua konseptointiin ja demoihin sekä päivittäinen yhteistyö hankkeen palvelumuotoilijoiden kanssa. Näin päästään vaikuttamaan palvelun kehittämiseen asiakaslähtöisesti ja nopeasti. Kokonaisuudessaan nyt valittu ratkaisu mahdollistaa palvelun kehittämisen VRK:n kokonaisketterän mallin mukaisesti sekä kehitystiimin ohjauksen, julkaisuaikojen ja backlogin pitämisen omissa käsissä.

Alustavalinnan jälkeen kilpailutimme kehitystiimin VRK:n dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Kilpailutuksen voittivat Luoto Companyn kautta kilpailutukseen osallistunut Druid, joten saimme Suomidigi-tiimiin mukaan ketterän kehityksen huippuosaajat. Tervetuloa mukaan Arto, Markus ja Lari! Tästä on hyvä jatkaa!

Kirjoittaja
Pia Korpisaari

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja