Uusi Suomidigi: kohti konkretiaa

Henriikka Eloluoto
6.5.2019 - 12:24
Kuva: Mikko Törmänen
Uudessa Suomidigissä tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee koko yhteiskuntamme digitalisaation tekijöitä. Palvelusta löytyy tietoa, tukea ja verkostoja erityisesti julkisen sektorin digipalvelujen suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeisiin.

Uuden Suomidigin takana on Suomi.fi palveluntarjoajille -hanke, joka asetettiin Väestörekisterikeskuksessa tammikuussa 2018. Yli vuosi siis hanketta jo takana ja vajaa vuosi edessä!

Tähän mennessä hankkeessa on tapahtunut ainakin:

 • Kohderyhmien tunnistaminen
 • Tarpeiden kartoittaminen
 • Osittain samalle kohderyhmälle tarkoitettujen palvelujen omistajien tapaaminen ja kehityssuunnitelmista ja yhteistyöstä keskusteleminen
 • Alustavat suunnitelmat uudesta palvelusta eri osioineen (sisällöt, niiden jäsentely ja ominaisuudet)
 • Alustojen vertailu ja valinta
 • Kehittäjien kilpailutus ja tiimin valinta

Kuluvan kevään aikana olemme konkretisoineet aikaisemmissa vaiheissa ylätasolla olleita suunnitelmiamme. Kaikki ei ole vielä valmista, mutta ensimmäisiä sisältöjä uuteen Suomidigiin on jo alkanut hahmoittumaan. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja vaikuttaakin siltä, että uudesta Suomidigistä tulee nykyistä versiota monipuolisempi ja tietyllä tapaa jäsennellympi.

Digitalisaatiota kahdeksasta näkökulmasta ja eri sisältöjen kautta

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan uuteen Suomidigiin tulevat sisällöt tullaan jakamaan kahdeksaan eri teemakokonaisuuteen. Kokonaisuudet ovat nousseet esille kartoitusvaiheessa tekemissämme haastatteluissa, työpajoissa ja konseptiprototyyppien testauksissa. Tämänhetkiset teemat ovat:

 • Arkkitehtuuri
 • Asiakaslähtöisyys
 • Data ja rajapinnat
 • Digituki
 • Digiturvallisuus
 • Muutosjohtaminen
 • Saavutettavuus
 • Yhteentoimivuus

Teemojen (jotka itse asiassa ovat oikopolkuja tietynteemaisen sisällön äärelle) lisäksi verkkopalvelu tulee jakautumaan eri tyyppisiin sisältöosioihin.

 • Etusivu tulee kokoamaan yhteen ajankohtaissisältöjä eri teemasivuilta sekä mahdollisesti muuta olennaista sisältöä ja elementtejä.
 • Kehittämissivu tulee kokoamaan yhteen digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyviä lakeja, säädöksiä, ohjeistuksia, menetelmiä, työkaluja ja palveluita.
 • Yhteisöt ja tapahtumat -sivulle kootaan muualla verkossa ja verkon ulkopuolella toimivia yhteisöjä, vähän kuten nykyisenkin Suomidigin listaus kokoaa. Lisäksi sivulle kootaan yhteen erityisesti julkisen sektorin digitalisointiin liittyviä tapahtumia.
 • Suomi.fi-palvelut-sivulla kerrotaan tiiviisti suomi.fi-palveluista, niiden käyttöönotosta sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä palveluista, niiden käytöstä ja käyttöönotoista eri puolilla Suomea.
 • Hankkeet ja kokeilut -sivulle on tarkoitus kuvata lyhyesti yhteiskunnan digitalisointiin liittyviä hankkeita ja kokeiluja; tähän liittyen on keskusteltu yhteistyömahdollisuuksista Hankesalkun sekä Kokeilun paikan kanssa, jotta kirjaamista ei tarvitsisi tehdä kahteen kertaan eri palveluihin.

Hajautettu sisällöntuotanto

Koko uusi Suomidigi tullaan rakentamaan alustalle, joka mahdollistaa hajautetun sisällöntuotannon helposti. Verkkopalvelu luodaan sillä periaatteella, että kuka tahansa voi luoda alustalle sisältöä. Kirjautumatta luotavia sisältöjä voivat olla esimerkiksi blogit, tapahtumat ja valmiiden yhteisöjen liittäminen.

Palvelussa tullaan hyödyntämään työnkulkua julkaistavien sisältöjen laadun varmistamiseksi. Pohdimme myös jonkinlaisen tekoälyratkaisun käyttöä sisältöjen asiasanoittamiseksi. Tästä Väestörekisterikeskuksen sisällä on käynnissä kokeilu, jonka tulosten perusteella pohdimme ominaisuuden käyttöönottoa myös uuteen Suomidigiin.

Alustaksi Drupal 8 - tiimi töihin toukokuussa

Viimeisten kuukausien aikana olemme tehneet alustavertailuja. Loppusuoralle vertailuissa päätyivät Liferay -pohjainen Yhteinen julkaisualusta (YJA) sekä Drupal 8. Päädyimme lopulta valitsemaan Drupalin, sillä vertailujen perusteella se vaikutti uudelle Suomidigille asettamiamme tulevaisuuden kehitystarpeita vastaavaksi. Referenssejä erilaisista toteutustavoista oli jo olemassa. Lisäksi vaakakupissa painoivat YJA-alustalla edessä oleva versionvaihdos, joka olisi saattanut hidastaa tekemistämme.

Alustavalinnan jälkeen kilpailutimme kehittäjiä dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kilpailutimme tiimiimme kehittäjiä, jotka tulevat työskentelemään oman tuoteomistajamme ohjaamana, osana Väestörekisterikeskuksen omaa ketterän kehittämisen mallia. Kilpailutuksen voittanut tiimi aloittaa työnsä toukokuun aikana.

Kuntakierroksella lisää ymmärrystä tarpeista

Kevään aikana olemme kiertäneet ympäri Suomea tutustumassa eri organisaatioissa tehtävään digitalisaatiotyöhön. Osaan vierailuista on myös yhdistetty Digikompassi-pelin pelaaminen, joka on näin pelin fasilitoijankin näkökulmasta ollut erittäin antoisaa. Lämmin kiitos kutsuista, mielellämme tulemme vielä käymään!

Kuntakierroksella olemme huomanneet, että samat haasteet nousevat esille monissa eri organisaatioissa. Keskusteluihin ovat nousseet esimerkiksi johdon tuki muutokselle, datan hyödyntäminen, asiakaslähtöisyyden varmistaminen ja omien palveluiden ja prosessien tunnistaminen sekä oman organisaation siilojen välinen yhteistyö.

Seuraavat stepit

Tulevan kuukauden aikana suurimpana steppinä on kehittäjätiimin aloittaminen. Verkkopalvelun ensimmäinen julkaistava versio tullaan todennäköisesti näkemään vasta kesän jälkeen, mutta työtä riittää siihen saakka runsaasti. Yhtenä suurena työnä tulee olemaan uuden Suomidigin sisältöjen kirjoittaminen, kirjoittajien rekrytointi ja joidenkin sisältöjen osalta sisällöntuotannon ulkoistaminen.

Toukokuun aikana jatkamme myös kuntakierrostamme. Tulemme pelaamaan Digikompassia ja tapaamaan muissakin merkeissä eri organisaatioiden digitaalisten palveluiden kehittäjiä. Tulemme myös suunnittelemaan uusia Suomidigiaamu-tilaisuuksia, sillä huhtikuun lopulla järjestetty digitaalisten palveluiden tarjoamisen lakiin keskittyvä tilaisuus yllätti suosiollaan.

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja