Digipalvelulain toimeenpanoa tukeva koulutussarja syksy 2022

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjesti koulutusta syyskuussa 2022. Tältä sivustolta löytyvät koulutusten tallenteet ja materiaalit.


Koulutuksissa keskitytään tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain toimeenpanossa. Kohderyhmänä ovat viranomaiset.

Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat sekä lainsäädäntötyöryhmän jäsenet. 

Digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset (koulutus 5.9.2022)

Tallenne digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset (koulutus 5.9.2022)

Digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi (koulutus 12.9.2022)

Tallenne digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi (koulutus 12.9.2022)

Saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä (koulutus 19.9.2022): EN 301 549 -standardi, kohtuuttoman rasitteen arviointi ja palautemekanismi

Tallenne saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä (koulutus 19.9.2022)

Palveluntarjoajan vastuut ja digipalvelulain valvonta (koulutus 26.9.2022)

Tallenne palveluntarjoajan vastuut ja digipalvelulain valvonta (koulutus 26.9.2022)

Päivitetty: 3.11.2022