Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sisältää digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimukset sekä viranomaisten digitaalisten palvelujen suunnittelua ja ylläpitoa sekä sähköisen tunnistamisen perusteita koskevat vaatimukset. Useimmat lain sisältämät perusvaatimukset ovat yleisellä tasolla ja niitä on tulkittava samaan aikaan muun muassa tiedonhallintalain, julkisuuslain ja tietosuojalainsäädännön kanssa.
Tietokone

Lain toinen luku keskittyy digitaalisiin palveluihin yhdeksästä näkökulmasta:

  • palveluista tiedottamiseen
  • palveluiden saatavuuteen
  • palveluiden suunnitteluun ja ylläpitoon
  • palveluiden yhteensopivuuteen tukipalvelujen ja muiden palvelujen kanssa
  • palveluiden yhteensopivuuteen ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa
  • palvelujen käyttökatkoihin
  • palvelun käyttäjän tunnistamiseen
  • sähköisten viestien ja asiakirjojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen
  • digitaalisen palvelun käytön tuen järjestämiseen

Lakiin kirjattua tiivistä vaatimusta on täydennetty alla olevilla suosituksilla. Suositukset eivät velvoita, mutta toimivat ohjenuorana lain toteuttamiseksi.