Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joka mahdollistaa joustavamman arjen meille jokaiselle. Valtakunnallisen digitukiverkoston toimijat huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea digipalveluiden käyttöön ja innostavat digin pariin kaikkialla Suomessa. Tervetuloa mukaan digituen verkostoon!

Tutustu Digituen verkostoon
Äiti ja lapsi ovat etäyhteydessä tabletin välityksellä

JHS-suositukset ja VAHTI-ohjeet

Julkisen hallinnon suositukset on laadittu ohjenuoraksi yhdenmukaisten palveluiden tai prosessien kehittämiseen. Suosituksia valmisteltiin kuntien ja valtion yhteistyönä vuosina 1992-2019. Suositukset hyväksyi julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja suositusten valmistelua ohjasi Juhtan alainen JHS-jaosto (2016 - 2019 asiantuntijajaosto). Nykymuotoinen JHS-järjestelmä lakkautettiin 2020 sen säädösperustan päättyessä tiedonhallintalain voimaantulon myötä. Suosituksia voi kuitenkin edelleen hyödyntää.

VAHTI-ohjeet ovat ohjemuotoista materiaalia turvallisuuden kehittämiseksi. Julkaisut on laadittu valtionvarainministeriössä toimineen Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (1992-2013), Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (2014-2016) sekä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (2017-2019) toimesta.

Julkisten palveluiden kehittäjille suunnatut tukipalvelut helpottavat palveluiden kehittäjien työtä. Asiantuntijatukea on saatavilla esimerkiksi palvelumuotoiluun ja digitaalisen turvallisuuden varmistamiseen. Teknisillä suomi.fi-tukipalveluilla luodaan yhtenäinen palvelukokemus julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisten tukipalvelujen hyödyntäminen on myös kustannustehokasta.

Tutustu palveluihin

Menetelmät, työkalut ja kehittämiskokonaisuudet

Minkälaiset menetelmät ja työkalut helpottaisivat sinun työtäsi? Olemme koonneet Suomidigiin yhteen olemassaolevia menetelmiä, työkaluja ja kehittämiskokonaisuuksia, mutta voit vinkata mukaan myös muita hyödyllisiä ratkaisuja! Vinkkaa oma ehdotuksesi sähköpostilla suomidigi (at) dvv.fi.