Mikä on AuroraAI-verkko?

AuroraAI-verkossa erilaisten toimijoiden palvelut kytketään yhteen. Tavoitteena on, että loppukäyttäjä löytää palvelut nykyistä tehokkaammin. AuroraAI-verkko mahdollistaa siihen liittyneiden palveluiden keskinäisen vuorovaikutuksen. Ihminen saa AuroraAI-verkkoa hyödyntävien sovellusten kautta ehdotuksia omaan elämäntilanteeseensa sopivista palvelukokonaisuuksista. Näin ihmisen ei tarvitse tietää etukäteen, ketkä tuottavat tilanteeseen liittyviä palveluita ja mistä ne ovat löydettävissä.

Verkko muodostaa palveluiden infrastruktuurin, jonka avulla mikä tahansa verkkoon yhteensopiva palvelu saa verkon ominaisuudet käyttöönsä. Tavoitteena on palvelujen ja alustojen välinen saumaton yhteistyö. Tämä edellyttää muun muassa yhteistä rajapintatyötä ja kehitystiimien keskinäistä vuorovaikutusta.

Tekoälyavusteinen ratkaisu osaa hyödyntää käyttäjän antamia tietoja ja poimia AuroraAI-verkkoon liitettyjen palvelujen joukosta parhaan palvelun käyttäjän palvelutarpeeseen. Näin häiriökysyntä ja resurssien hukkakäyttö vähenee ja asiakastyytyväisyys kasvaa.

Voit lukea verkon tavotteista lisää valtionvarainministeriön sivuilta: Mikä on AuroraAI-verkko?

Myös Ihminen, tekoäly ja yhteiskunta - Mikä on AuroraAI? -peruskoulutuksessa kerrotaan AuroraAI-ohjelman periaatteista ja tavoitteista.

Päivitetty: 26.4.2021