AuroraAI-verkon hyödyt palvelujen tuottajille ja käyttäjille

AuroraAI-verkko luo jakelukanavan eri organisaatioiden tarjoamille palveluille sekä näiden palveluiden väliselle vuorovaikutukselle. Tämä hyödyttää sekä palveluntuottajaorganisaatioita että asiakkaita.

Hyödyt palveluntuottajille

 • Palveluntuottajan palvelut saavat aiempaa paremman näkyvyyden AuroraAI-verkon kautta. Palveluihin tulee uutta asiakasvirtaa muiden verkkoon liittyneiden palveluiden kautta.
   
 • Organisaation palvelut kohdentuvat juuri niitä tarvitseville käyttäjille tekoälyyn perustuvan suosittelijan suositusten avulla. Organisaatio saa palvelulleen todennäköisemmin enemmän sopivia käyttäjiä ja kohderyhmään kuulumattomat käyttäjät ohjataan muihin sopivampiin palveluihin.
   
 • Parempi palveluohjaus vähentää häiriökysyntää, selkiyttää palveluprosesseja ja pienentää asiakaspalveluresurssien tarvetta.
   
 • Organisaatiot saavat palvelusuositusten myötä aiempaa selvemmän käsityksen siitä palveluiden ja palveluntarjoajien joukosta, johon omat palvelut kuuluvat.
   

Hyödyt palvelun käyttäjille

 • Palveluiden käyttäjä saa räätälöidyn palvelukokemuksen suosittelijan suositusten avulla.
   
 • Käyttäjän ei tarvitse tietää, että tietty palvelu on olemassa. Riittää, että hän kertoo tietyt taustatiedot itsestään ja tilanteestaan, jotta hänelle voidaan tarjota tilanteeseen sopivia palveluita.
   
 • Tietyssä elämäntilanteessa olevat käyttäjät löytävät tarvitsemansa palvelut aikaisempaa todennäköisemmin, koska niitä tarjotaan kaikkien AuroraAI-verkon palveluiden kautta.
   
 • Käyttäjät voivat arvioida palvelusuositusten osuvuutta ja vaikuttaa sitä kautta saamiensa palvelusuositusten laatuun.

Myöhemmissä ratkaisuversioissa suunniteltuja hyötyjä

 • Käyttäjälle voidaan suositella palveluketjuja
   
  • Käyttäjä saa näkyville kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkia palveluita hänen elämäntilanteensa eteenpäin viemiseen liittyy.
    
  • Jos käyttäjä antaa tähän suostumuksensa, palvelut voivat siirtää toisilleen tietoja käyttäjästä ja suorittaa toimintoja automaattisesti. Tämä  mahdollistaa saumattoman asiakaskokemuksen ja paremman asiakaspalvelun.
    
  • Käyttäjän asiointi helpottuu, koska tämän ei tarvitse antaa samoja tietoja montaa kertaa eri käyttöliittymissä.
    
  • Palveluketjujen myötä voidaan seurata myös palveluiden vaikuttavuutta.
    
  • Palveluketjuihin liittyvää käyttödataa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää parempien palveluiden ja toimivampien palveluketjujen kehittämiseen.
Päivitetty: 11.1.2022