AuroraAPI

AuroraAPI on tekninen rajapinta, jonka avulla AuroraAI-verkkoon liittyvät palvelut voivat hyödyntää ydinkomponentteja. AuroraAPI:n kautta palvelut voivat

  • pyytää palvelusuositteluja
  • antaa palautetta palvelusuositteluihin liittyen
  • hakea käyttäjästä kerättyä tietoa (suositteluun liittyvä istunnon siirto)
  • tallentaa käyttäjän attribuuttien sijaintitietoja profiilinhallintaan
  • kysellä käyttäjästä aiemmin tallennettuja tietoja profiilinhallinnasta.

AuroraAI-verkkoon liittyneille palveluille toimitetaan AuroraAPI:n käytön mahdollistava luvituskoodi (API Key). Ilman voimassa olevaa luvituskoodia palvelut eivät voi hyödyntää rajapintaa.

AuroraAPI rajapinnan tekninen dokumentaatio on julkaistu osoitteessa https://auroraai.astest.suomi.fi/api-doc/.

Päivitetty: 12.10.2021