Suosittelija

AuroraAI-hankkeessa on toteutettu palvelujen suosittelija, joka suosittelee käyttäjälle palveluita käyttäjän itsestään ja elämäntilanteestaan antamien tietojen perusteella. Suosittelija suosittelee palveluita, jotka on tallennettu Palvelutietovarantoon (PTV). PTV on kansallinen keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot kuvaavat palvelunsa asiakaslähtöisesti. Tietovarantoon on tallennettu 22 000 palvelun tiedot.

Suosittelut pohjautuvat käyttäjän tietoihin

AuroraAI-verkon käyttäjä antaa itsestään tietoja (esim. ikä tai asuinpaikka) AuroraAI-verkkoon kytkeytyneessä palvelussa, jossa hän on. Käyttöliittymästä riippuen käyttäjältä voidaan kysyä taustatietoja esimerkiksi eri elämänalueita kartoittavalla kyselylomakkeella tai chat-keskustelun aikana.

Tämän jälkeen käyttäjän antamat tiedot lähetetään AuroraAPI-rajapinnan kautta suosittelijalle. Suosittelija etsii annettuja tietoja hyödyntäen Palvelutietovarannosta sopivia palveluita ja palauttaa suositeltavien palvelujen ja asiointikanavien tiedot rajapintaa pitkin takaisin. Tämän jälkeen palvelu, jossa käyttäjä on, voi näyttää saadut suositukset käyttäjälle.

Edellytykset suosittelijan käytölle

Suositteluiden hyödyntämisen edellytyksenä on, että AuroraAI-verkkoon liittynyt palvelu pystyy keräämään käyttäjästä tietoja palvelusuosittelujen muodostamisen pohjaksi, lähettämään tiedot AuroraAI-verkon ydinkomponentille AuroraAPI:n kautta sekä vastaanottamaan rajapinnan kautta palautettavia suositteluja ja näyttämään niitä käyttäjälle.

Lisäksi palvelun tulee pystyä muodostamaan tunniste, joka voidaan tarvittaessa siirtää tietojen siirron yhteydessä seuraavalle palvelulle.

Käyttäjä siirtyy suositeltuun palveluun palautetun suosittelulinkin kautta. AuroraAI-verkkoon liittyneen palvelun tulee kysyä käyttäjän suostumus tietojen siirtoon liittyen. Jos käyttäjä ei ole antanut suostumusta tai sitä ei ole häneltä kysytty, käyttäjä voidaan siirtää seuraavaan palveluun ilman käyttäjän antamia tietoja. 

Palautteen antaminen

Suosittelujen soveltuvuudesta (osuuvuudesta) on mahdollista antaa palaute vain, jos AuroraAI-verkkoon liittynyt palvelu on ottanut käyttöön palautetoiminnallisuuden. Annettu palaute välitetään AuroraAPI:n kautta suosittelijalle. Palautetta käytetään vain suosittelujen parantamiseksi. 

Mitä tietoja suosittelijalle voidaan lähettää?

Ensimmäisessä vaiheessa AuroraAI-verkko tukee palvelusuosittelujen näyttämistä 13–17-vuotiaille nuorille, ja suosittelu voidaan tehdä vain 3x10D-kyselyn pohjalta. 3x10D on DIAKin tutkijoiden kehittämä elämäntilannemittari, jonka avulla on mahdollista kartoittaa nuoren elämäntilannetta. Kyselyssä nuori vastaa asteikolla 1–10, miten tyytyväinen hän on elämänsä osa-alueisiin.

3x10D-elämänalueet ovat: 

  • opiskelu tai työ
  • perhe
  • ystävät
  • terveys
  • itsensä kehittäminen
  • asuminen
  • raha-asiat
  • itsetunto
  • vaikeuksien voittaminen
  • tyytyväisyys elämään.

Kun nuori on vastannut kyselyyn, suosittelija hakee nuoren kannalta keskeisiä 3x10D-elämäntilanteisiin sopivia palveluja. 3x10D-elämänalueiden lisäksi rajapintaan voi antaa tiedon vastaajan kotikunnasta. Rajapinta palauttaa vastauksessaan palvelut, jotka parhaiten sopivat eri elämänalueista saatuihin tietoihin ja ovat yhdistelmä kaikista annetuista tiedoista. 

Mikään edellä mainituista tiedoista ei ole pakollinen, vaan suositteluja on mahdollista hakea myös vaikka vain yhden elämänalueen osalta. Rajapinnasta on mahdollista hakea erikseen valtakunnallisia tai kunnallisia suosituksia. Ensimmäisessä vaiheessa kuntakohtaisia suosituksia on mahdollista saada vain Oulun, Turun ja Mikkelin palveluista. 

Miten saan suosittelijan käyttööni?

Suosittelijaa käytetään AuroraAPI-rajapinnan kautta. Suosittelijan saa käyttöönsä hakemalla AuroraAI-verkon käyttölupaa.

Mitä tulevaisuus tuo?

Suosittelun ja rajapinnan toimintaa parannetaan ja tarkennetaan ensimmäisten käyttötapausten yhteydessä. Suosittelua on tarkoitus laajentaa myöhemmin myös muihin kohde- ja ikäryhmiin sekä muihin, tarkemmin määriteltyihin elämäntilanteisiin.

Päivitetty: 12.10.2021