Suosittelija

AuroraAI-hankkeessa on toteutettu palvelujen suosittelija, joka suosittelee käyttäjälle palveluita käyttäjän itsestään ja elämäntilanteestaan antamien tietojen perusteella. Suosittelija suosittelee palveluita, jotka on tallennettu Palvelutietovarantoon (PTV). PTV on kansallinen keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot kuvaavat palvelunsa asiakaslähtöisesti. Tietovarantoon on tallennettu 25 000 palvelun tiedot.

Suosittelut pohjautuvat käyttäjän tietoihin

AuroraAI-verkon käyttäjä antaa itsestään tietoja (esim. asuinpaikka) AuroraAI-verkkoon kytkeytyneessä palvelussa, jossa hän on. Käyttöliittymästä riippuen käyttäjältä voidaan kysyä taustatietoja esimerkiksi eri elämänalueita kartoittavalla kyselylomakkeella tai chat-keskustelun aikana.

Tämän jälkeen käyttäjän antamat tiedot lähetetään AuroraAPI-rajapinnan kautta suosittelijalle. Suosittelija etsii annettuja tietoja hyödyntäen Palvelutietovarannosta sopivia palveluita ja palauttaa suositeltavien palvelujen ja asiointikanavien tiedot rajapintaa pitkin takaisin. Tämän jälkeen palvelu, jossa käyttäjä on, voi näyttää saadut suositukset käyttäjälle.

Kaksi suosittelijavaihtoehtoa

Tarjolla on kaksi suosittelijavaihtoehtoja

  •     vapaatekstisuosittelija ja
  •     3 x 10 D-suosittelija

Vapaatekstisuosittelija suosittelee palveluita PTV:n palvelukuvausten ja käyttäjän syöttämän hakulauseen vastaavuuteen perustuen.

3x10D on DIAKin tutkijoiden kehittämä elämäntilannemittari, jonka avulla on mahdollista kartoittaa käyttäjän elämäntilannetta. Kyselyssä käyttäjä vastaa asteikolla 1–10, miten tyytyväinen hän on seuraaviin elämänsä osa-alueisiin:


•    opiskelu tai työ
•    perhe
•    ystävät
•    terveys
•    itsensä kehittäminen
•    asuminen
•    raha-asiat
•    itsetunto
•    vaikeuksien voittaminen
•    yleinen tyytyväisyys elämään

Kun käyttäjä on vastannut kyselyyn, suosittelija hakee hakee käyttäjän 3x10D-elämäntilanteisiin sopivia palveluja. 3x10D-elämänalueiden lisäksi rajapintaan voi antaa tiedon vastaajan kotikunnasta. Suositteluja on mahdollista hakea myös vaikka vain yhden elämänalueen osalta. Rajapinta palauttaa vastauksessaan palvelut, jotka parhaiten sopivat eri elämänalueista saatuihin tietoihin ja ovat yhdistelmä kaikista annetuista tiedoista.

Suosittelijan räätälointi

Suosittelijan toimintaa on mahdollista räätälöidä oman asiakaskunnan tarpeisiin sopivaksi rajaamalla suositeltavia palveluita kohderyhmän, palveluluokan  tai palveluiden aluetiedon perusteella. 

Suosittelijan testaaminen

Suosittelijan toimintaa on mahdollista testata asiakastestiympäristössä osoitteessa https://auroraai.astest.suomi.fi/ui/. Asiakastestiympäriston käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita voi pyytää osoitteesta auroraai@suomi.fi.

Edellytykset suosittelijan käytölle

Suositteluiden hyödyntämisen edellytyksenä on, että AuroraAI-verkkoon liittynyt palvelu pystyy keräämään käyttäjästä tietoja palvelusuosittelujen muodostamisen pohjaksi, lähettämään tiedot AuroraAI-verkon ydinkomponentille AuroraAPI:n kautta sekä vastaanottamaan rajapinnan kautta palautettavia suositteluja ja näyttämään niitä käyttäjälle.

Lisäksi palvelun tulee pystyä muodostamaan tunniste, joka voidaan tarvittaessa siirtää tietojen siirron yhteydessä seuraavalle palvelulle.

Käyttäjä siirtyy suositeltuun palveluun palautetun suosittelulinkin kautta. AuroraAI-verkkoon liittyneen palvelun tulee kysyä käyttäjän suostumus tietojen siirtoon liittyen. Jos käyttäjä ei ole antanut suostumusta tai sitä ei ole häneltä kysytty, käyttäjä voidaan siirtää seuraavaan palveluun ilman hänen antamiaan tietoja. 

Palautteen antaminen

Suosittelujen soveltuvuudesta (osuuvuudesta) on mahdollista antaa palaute vain, jos AuroraAI-verkkoon liittynyt palvelu on ottanut käyttöön palautetoiminnallisuuden. Annettu palaute välitetään AuroraAPI:n kautta suosittelijalle. Palautetta käytetään vain suosittelujen parantamiseksi. 

Miten saan suosittelijan käyttööni?

Suosittelijaa käytetään AuroraAPI-rajapinnan kautta. Suosittelijan saa käyttöönsä hakemalla AuroraAI-verkon käyttölupaa.

Päivitetty: 1.6.2022