Miten liityn AuroraAI-verkkoon?

AuroraAI-verkkoon on mahdollista liittyä kahdella eri tavalla:

  • Palvelun kuvaajat ottavat käyttöön Palvelutietovarannon ja kuvaavat sinne palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Kuvatut palvelut näkyvät AuroraAI:n suosittelijan palvelusuosituksissa
  • Verkkoon kytkeytyjät kytkevät sähköisen palvelunsa AuroraAI:n suosittelijan rajapintaan. Rajapinta palauttaa suosittelijan suosittelemat palvelut sähköiseen palveluun, joka voi näyttää suositeltuja palveluita käyttäjilleen.

Organisaatiosi voi olla joko palvelun kuvaaja, verkkoon kytkeytyjä tai molempia yhtä aikaa.

Hankkeen edetessä verkkoon kytketyt palvelut voivat vaihtaa tietoja myös keskenään. Tämä tekee mahdolliseksi käyttäjäystävällisten palveluketjujen muodostamisen palveluista. Tämä lisätoiminnallisuus edellyttää liittyjiltä jatkokehitystä, jonka sisältö tarkentuu verkon rakentamisen yhteydessä.

Miten kuvaan palvelut suosittelijaa varten?

Jotta saisit organisaatiosi palvelun näkymään palvelusuosituksissa, sinun tulee kuvata se Palvelutietovarantoon (PTV). Palvelutietovaranto on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä keskitetty tietovaranto, johon palvelut kuvataan asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisen mallin avulla. Tallennetut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta. Tarvitset lisäämistä varten PTV:n käyttöluvan.

Myöhemmässä vaiheessa palvelulta odotetaan myös muita AuroraAI-verkkoon liittyviä tietoja.

Hae PTV-käyttölupaa Palveluhallinta-sivustolla

Käyttölupaa PTV:n käyttöön haetaan Palveluhallinta-sivustolla.

Organisaatiollasi tulee olla vähintään kaksi PTV-pääkäyttäjää.

Jos tarvitset apua käyttöluvan hakemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä ptv-tuki@dvv.fi

Kouluttaudu suorittamalla PTV-ajokortti

Kouluttaudu suorittamalla noin tunnin kestävä verkkokurssi suomeksi tai ruotsiksi.

PTV-ajokortti antaa sinulle valmiudet tunnistaa palvelut ja asiointikanavat ja tuottaa asiakaslähtöisesti tietoja Palvelutietovarantoon. 

Tunnista ja kuvaa palvelut

Kun olet saanut käyttöluvan, kutsunut Palveluhallintaan organisaatiosi PTV-käyttäjät ja antanut heille käyttöoikeudet ja olette kouluttautuneet, voitte tunnistaa ja kuvata organisaationne palvelut ja asiointikanavat. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, miten palvelut ja asiointikanavat tulee kuvata, jotta niitä voidaan hyödyntää AuroraAI-verkossa.

Mitä laadukkaammin kuvaat palveluasi koskevat tiedot, sitä paremmin pystymme sitä suosittelemaan AuroraAI-verkossa käyttäjille.

Miten kytkeydyn verkkoon ja otan AuroraAI-rajapinnan käyttöön?

Verkkoon kytkeytymisen käyttölupaprosessi ei ole valitettavasti vielä käytössä. Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut kytkeytymään rakentumassa olevaan AuroraAI-verkkoon pilottina, ota yhteyttä osoitteeseen auroraai(at)suomi.fi.

Pilotointiprosessissa AuroraAI-asiantuntijat esittelevät pilottipalveluille AuroraAI-verkon ja sen ydinkomponentit ja haastattelevat palveluntuottajan asiantuntijat. Tätä kautta tunnistetaan, mitä hyötyä AuroraAI-verkosta on palvelulle ja suunnitellaan, miten palvelu kannattaa kytkeä AuroraAI-verkkoon. Tämän jälkeen sovitaan tehtävistä teknisistä muutoksista, työnjaosta ja aikataulusta palvelun kytkemiseksi verkkoon ja toteutetaan muutokset pilottipalvelun ja AuroraAI-asiantuntijoiden yhteistyönä. Kun toteutus on tehty, kartoitetaan vielä AuroraAIsta saatavia hyötyjä.

Päivitetty: 27.7.2022