Tietosuoja AuroraAI-verkossa

Henkilötietojen käsittely

AuroraAI-verkkoon liittyy erilaisia toimijoita ja palveluntarjoajia teknisten rajapintojen kautta. Näiden välillä liikkuu erilaista tietoa, joka on tietyissä tilanteissa myös henkilötietoa niin kuin se on tietosuojasääntelyssä tarkoitettu.

Jokainen palvelu tai osa vastaa omasta rekisteristään tai tiedoistaan. Liittyessään DVV:n ylläpitämään AuroraAI-verkkoon palveluntarjoaja sitoutuu käyttöehdoin ja käyttöluvin yhteistyön ehtoihin.

AuroraAI-verkko tarjoaa rajapinnan, johon henkilöt siirtyvät verkkopalveluiden kautta ja saavat palvelusuosituksia palvelutietovarannon (PTV) kautta. Ensimmäisen vaiheen AuroraAI-palvelua on rakennettu perustuen anonyymiin tietoon.

On todennäköistä, että AuroraAI-verkon kehittyessä palveluiden suositusten ja linkitysten kautta verkon sisällä alkaa liikkua myös tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa käsiteltävää henkilötietoa, vaikka varsinaista henkilörekisteriä ei olisikaan tavoitteena muodostaa.

Rekisterinpitäjän vastuu

Henkilötietojen käsittely edellyttää lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä tietoja tai henkilön antamaa suostumusta sekä tietojen kannalta soveltuvaa käyttötarkoitusta.

Rekisterinpitäjän tulee ennen henkilötietojen keräämistä määritellä, mitä henkilötietoja on tarkoitus kerätä ja mihin käyttötarkoitukseen. Rekisteröidylle on ilmoitettava kerättävät henkilötiedot hänen asioidessaan palvelussa. Henkilön on ymmärrettävä, mihin hän antaa käyttää yksilöityjä tietojaan ja missä laajuudessa palveluketjussa. Läpinäkyvyys toteutuu muun muassa tietosuojaselosteen kautta, jossa on kuvattu henkilötiedon käsittelyn perusteet sekä rekisteröidyn oikeudet.

Mikäli rekisteröity myöhemmin peruu antamansa suostumuksen, palveluntarjoajalla on oltava menettely sille, miten henkilötiedot poistetaan.

Palvelu pyritään rakentamaan teknisin ratkaisuin niin, että palvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta antaa omia henkilöön liittyviä tietojaan enempää kuin palvelun käyttäminen edellyttää, jotta henkilötietoja käsitellään mahdollisimman vähän ja silloinkin aina käyttötarkoituksen puitteissa.

Voit lukea lisää tietosuojasta AuroraAI-verkossa, kun lataat AuroraAIn tietosuojakysymykset -tiedoston.

Päivitetty: 24.1.2022