Digitapahtumat ovat kaikille avoimia kohtaamispaikkoja digin parissa

Olemme olleet mukana järjestämässä Pohjanmaan asukkaille avoimia digitapahtumia kirjastoissa. Yhteistyössä järjestetty tapahtuma kokoaa yhteen hauskoja ja hyödyllisiä digipalveluja, tutustuttaa digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä tarjoaa digituen toimijoille tilaisuuden verkostoitua muiden kanssa.

Digi kuuluu kaikille. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan ole vielä kaikille tuttua. Yksi tapa edistää kuntalaisten digitaitoja, on koota digituen toimijat yhteen ja järjestää avoin digitapahtuma. Tapahtumien kautta voidaan lähestyä digitalisaatiota positiivisesta näkökulmasta ja nostaa esille millaisia mahdollisuuksia se tuo ihmisille ja näin madaltaa kansalaisten kynnystä sähköisten palveluiden käyttöön. Pohjanmaalla olemme Pietarsaaressa, Vaasassa ja Närpiössä olleet mukana järjestämässä digitapahtumia. Tapahtumat on toteutettu kirjastoissa, ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet kuntien kirjastot, kansalaisopistot sekä viestintä/it-koordinaattori. Närpiössä myös eläkeläisyhdistys aktiivisena paikallistoimijana osallistui tapahtuman järjestelyihin.