Jokainen osallistuu omalla tavallaan digituen verkostoon

Digituen toimijakenttä on moninainen: Pohjanmaan digituen verkostoon kuuluu muun muassa kansalaisopistojen, kirjastojen ja järjestöjen edustajia sekä viranomaisia. Verkostokuvauksella olemme nostaneet esiin, miten monin tavoin verkostoon voi osallistua – kukin omia tarpeitaan vastaavalla panoksella.

Digituen pilotin työn käynnistyessä syksyllä 2018 kartoitimme Pohjanmaan digituen toimijat. Jo tuolloin vasta perusteilla olevalle verkostolle laadittiin tavoitteet ja suunnitelma, joita toimijat täsmensivät ensimmäisessä kokoontumisessa. Päätimme koota kaikki digituen parissa toimivat yhdeksi, suureksi verkostoksi, koska arvioimme sillä tavoin saavamme osaamisen jaettua parhaiten. Tämä osoittautui toimivaksi tavaksi, koska verkosto on monipuolinen ja siitä löytyy paljon osaamista. Haasteena koimme sen, miten pystymme vastaamaan näin moninaisen joukon tarpeisiin; löytyykö yhteistä kieltä ja kiinnostusta kehittämiseen? Kun pilotin päättyessä lähdimme pohtimaan verkoston toimintaa, totesimme etteivät kaikki maakunnan digituen toimijat ole osallistuneet aktiivisesti järjestämäämme toimintaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että verkoston toiminta olisi ollut arvokasta vain valikoidulle joukolle. Kulunut runsas vuosi on osoittanut digituen verkoston tarpeellisuuden sekä sen, että digituen verkosto on joustava ja aidosti kaikille avoin.

Miten digituen verkostoa voisi kuvata? Muutama lähtökohta on hyvä pitää mielessä. Verkoston toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Jäsenet ovat mukana, koska näkevät verkostoitumisen hyödyttävän omaa työtään. Vapaaehtoisuus määrittäkin vahvasti verkoston toimintaa; voimme koordinaattoreina tarjota digitukea kehittäviä tehtäviä ja sisältöä, mutta emme pakottaa ketään osallistumaan. Verkosto ei myöskään ole pysyvä vaan elää jatkuvasti; määräaikaisten rahoitusten myötä mukaan tulee uusia toimijoita ja osa pidempään mukana olleista saattaa välillä osallistua passiivisemmin. Jokaisella on mahdollisuus itse valita mitä antaa ja mitä saa verkostolta:

Aino ja Aapo Aktiiviset ottavat verkostosta kaiken irti, mutta myös antavat sille paljon.

Ossi ja Oili Osallistujat ovat mukana toiminnassa ja kiinnostuneita digituen kehittämisestä.

Kaikki toimijat eivät aina pysty osallistumaan yhteisiin tapaamisiin, mutta ovat silti ”hengessä mukana” seuraten yhteistä kehittämistä Timo ja Tiina Tiedonsaajien tapaan. Kaikkia tarvitaan!

Digituen verkoston kuvaus tästä näkökulmasta on auttanut meitä koordinaattoreina hahmottamaan, mitä joustavuus tarkoittaa käytännön työssä. Se on myös hyvä tapa kertoa uusille digituen toimijoille verkostosta – osallistuminen verkostoon ei edellytä heiltä yhtä tiettyä tapaa, vaan verkosto on avoin oppimisen ja kokemusten vaihtamisen paikka, johon jokainen osallistuu omien tarpeiden ja resurssiensa mukaan!

Jessica Fagerström
Mirva Gullman

Pohjanmaan digituki-hanke

Jokainen osallistuu omalla tavallaan digituen verkostoon -pp-esitys
Päivitetty: 28.10.2020