Kohderyhmien tunnistaminen toimi pohjana digitukiverkoston rakentumiselle

Uudenmaan verkoston kokoaminen alkoi tuomalla luontevat yhteistyökumppanit yhteen tuttujen teemojen avulla. Digituen kohderyhmät tunnistamalla kerättiin tietoa tuen antajien työn moninaisuudesta ja rakennettiin yhteistyötä.

Mistä aloittaa yhteistyöverkoston rakentaminen? Uudenmaan Digituki -hankkeen työ käynnistyi syksyllä 2018 tämän dilemman ratkaisemisesta. Erityisesti pääkaupunkiseudulla digitukea oli annettu jo pitkään, ja järjestöt olivat kehittäneet alueelle tiiviitä verkostoja. Senioreille annettava tuki oli hyvissä kantimissa, joten Uudenmaan digituen katvealueita tulisi etsiä muualta. Ratkaisuksi muodostui näkökulman vaihtaminen. Sen sijaan, että olisi tyytynyt listaamaan olemassa olevia digituen antajia, hanketiimi pysähtyi pohtimaan ketkä kaikki digitukea tarvitsevat. 

- Helposti vieläkin ajatellaan, että digitaidot ovat esimerkiksi nuorille melkein sisäsyntyisiä ja oppiminen koskee vain senioreita. Halusimme kiinnittää huomiota siihen, että digitukea voi tarvita kuka tahansa iästä ja taustasta riippumatta. Haastoimme itsemmekin pohtimaan, mitä kaikkea digitukeen kuuluu ja ketkä sitä saattavat erilaisissa elämäntilanteissa tarvita. Nopeasti huomasimme, että on paljon tärkeitä kohderyhmiä, joita ei olisi tullut ajatelleeksikaan, kertoo projektipäällikkö Tiina Markkula. 

Yhteistyöverkoston kokoaminen päätettiinkin aloittaa tuomalla digituen antajat ensin yhteen heille tuttujen teemojen ympärille. Työssään samojen kysymysten kanssa painivien väliltä oli helppo löytää yhtymäkohtia, mikä helpotti yhteisen ymmärryksen löytämistä. Samalla korostuisivat kohderyhmien erilaiset digituen tarpeet. 

- Aluksi tärkeää oli luottamuksen rakentaminen. Meidän täytyi osoittaa, että emme kilpaile digitukitoimijoiden kanssa, vaan haluamme toimia heidän tukenaan. Voidaksemme olla avuksi meidän täytyi kerätä tietoa haasteista, joita kentällä työskentelevät kohtaavat. Kohderyhmien erilaisuus auttoi tarkastelemaan asioita monesta näkökulmasta ja osoitti, että digituen täytyy vastata monenlaisiin tarpeisiin, selittää Markkula. 

Työpajojen teemoiksi valittiin Nuoret, Yhteiskunnan laidalla, Fyysiset rajoitteet, Maahanmuuttajat sekä Seniorit. Kokoontuessaan itselleen luonnollisen vertaisryhmän kanssa toimijoiden olisi helppo hahmottaa digituen merkitys omassa työssään, löytää yhtymäkohtia ja hyviä vinkkejä digituen antamiseen sekä tunnistaa digituen ympärille verkostoitumisen hyödyt.  

- Kävi ilmi, että monet saman kohderyhmän kanssa toimivat yhteistyökumppanit eivät olleet koskaan kohdanneet toisiaan, koska eivät olleet tunnistaneet tekevänsä samankaltaista työtä. Ihmiset, joiden töistä iso osa on digituen antamista eivät välttämättä edes tienneet mitä digituella tarkoitetaan, eivätkä siksi osanneet myöskään hakeutua mukaan verkostoihin. Monesti kuuli, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun he saivat tunnustusta digituen antamisesta, toteaa Markkula. 

Kun monisäikeinen verkosto oli kerran kokoontunut teemojen ympärille, oli sen myös helpompi hitsautua yhteen. Syksyllä 2019 verkosto kokoontui suunnittelemaan itselleen yhteiset arvot ja periaatteet. Uudenmaan Digituen yhteistyöverkoston voimavara on kuitenkin edelleen sen monipuolisuus.  

- Uskon, että meillä on sen ansiosta selkeämpi käsitys siitä, missä asioissa maakunnan digituessa on vielä parannettavaa. Verkoston moninaisuus on vaikuttanut kaikkeen tekemiseemme ja yritämme tuoda digituen kirjoa esiin myös viestinnässämme, Markkula vahvistaa. 

 

Yhteystiedot

Tiina Markkula

Uudenmaan liitto
Päivitetty: 28.10.2020