Näkyvyyttä digituelle Suomi.fi-palvelussa (PTV)

Suomi.fi-portaalin avulla organisaatiot voivat tuoda tietonsa ja tarjontansa käyttäjien saataville helposti ja luotettavasti. Tiedot palveluista portaaliin tuodaan palvelutietovarannon (PTV) kautta. Digi- ja väestötietovirasto suosittelee digituen toimijoita käyttämään Suomi.fi:tä ensisijaisena kanavana digituen löydettävyyden parantamiseksi. Tälle sivulle on koottu tietoa ja ohjeita PTV:n käytöstä.
Palvelutietovaranto on julkishallinnon yhteinen tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista, kuten verkkopalveluista, puhelinpalveluista ja toimipisteistä.  Palvelutietovarantoon kuvatut tiedot näkyvät suoraan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi organisaation omilla verkkosivuilla avoimen rajapinnan avulla.
 
Digi- ja väestötietoviraston tavoitteena on parantaa digitukipalveluiden löydettävyyttä valtakunnallisesti,  joten virasto suosittelee kaikkia digituen tarjoajia käyttämään Suomi.fi-palvelua ensisijaisena kanavana löydettävyyden parantamiseksi. Näin kaikki digitukipalvelut löytyvät samasta osoitteesta ja tieto palveluista ja palvelupaikoista on standardimuodossa. Lisäksi palvelupaikat näkyvät Suomi.fi-kartalla.
 
Digituen näkyvyys Suomi.fissä tukee (julkisten) palveluiden yhteentoimivuutta ja saatavuutta.
PTV toimii myös DVV:n digituen tarjonnan kattavuuden seurannan työkaluna.
 

PTV-koulutukset

Digi- ja väestötietovirasto järjestää koulutuksia PTV:n käyttäjille. Materiaalin digituen järjestäjille pidetystä koulutuksesta löydät alta löydät alla olevista linkistä.

Tallenne

Tiedot yleisistä koulutuksista ja pidettyjen koulutusten tallenteet löydät Palveluhallinnan sivuilta.

PTV-ajokorttikoulutuksen löydät eOppivasta.

PTV-ohjeita

Digituen kuvaaminen PTV:oon
Pohjakuvauksen käyttäminen
 

Päivitetty: 28.10.2020