Pohjois-Karjalan digituen hanke suunnitteli kaksi valtakunnallista koulutussarjaa digituen toimijoille

Digitukeen liittyvien koulutussarjojen idea lähti liikkeelle yhteistyössä alueen digituen verkoston toimijoiden kanssa. Alueen toimijat nostivat esille, että digituen ohjaustilanteisiin tarvitaan lisää koulutusta niin erityisryhmien huomioimiseen kuin myös digituen ohjausosaamisen vahvistamiseen.

Koulutussarjojen suunnitteluvaiheet

Saavutettava digiopastuskoulutus lähdettiin ideoimaan syksyllä 2019 yhteistyössä kuuloliiton, kuurojen liiton, Joen Severin, Honkalampisäätiön #ihan diginä- hankkeen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Kolmen kerran koulutussarja alkoi helmikuussa 2020 ja päättyi maaliskuussa 2020. Koulutuksen ajatus oli käsitellä digiopastustilanteessa huomioitavia asioita, kun ohjattavana on ikäihminen, näkö- tai kuulovammainen tai erityistä tukea tarvitseva asiakas. Koulutuksessa nostettiin esiin kolme eri teemaa: Johdanto saavutettavaan digiopastukseen, aistivammat digiopastuksessa ja miten kuvitat digiohjeistusta.

Ohjausosaamisen koulutussarjaa aloitettiin suunnittelemaan keväällä 2020. Koulutussarjaa oli suunnittelemassa Itä-Suomen yliopisto, Access-hanke, Etairos- hanke ja VTT. Halusimme luoda koulutussarjan, joka antaisi digituen toimijoille vinkkejä oman ohjausosaamisen kehittämiseen valtakunnallisesti.  Suunnitteluvaiheessa päätimme luoda kolme eri kokonaisuutta, joissa keskityttäisiin ohjausosaamisen vahvistamiseen eri näkökulmista. Teemoiksi nostimme ohjausosaamisen vahvistamisen vuorovaikutuksen ja oppimisteoreettisen näkökulman kautta sekä digituen etiikan. Teemojen hahmottumisen jälkeen suunnittelimme koulutussarjaan mainoksen, jota aloimme jakamaan syksyllä 2020 Pohjois-Karjalan digituen verkostossa ja valtakunnallisissa digituen verkostoissa. Koulutussarjaa markkinointiin myös sosiaalisen median avulla.

Koulutussarja herättää kiinnostusta

Koulutussarjat saivat innostuneen vastaanoton oman alueen digituen toimijoilta, kuin myös valtakunnallisesti muilta digituen hankkeilta. Koulutussarjoja on kiitelty ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta sisällöstä. Tällaisille koulutuksille on ollut tarvetta monille toimijoille, joten siksi monet ovat ottaneet ilmaiset koulutukset innolla vastaan. Suunnittelimme tarkoituksella koulutussarjat valtakunnalliseksi, jotta mahdollisimman moni voisi niihin osallistua paikasta riippumatta

Yhteystiedot

Jaana Hiltunen, Projektisuunnittelija

Digituki Pohjois-Karjala -hanke
Päivitetty: 28.10.2020