Tuki sähköiseen asiointiin

Tälle sivulle on koottu viranomaisten, pankkien ja muiden palveluntarjoajien ohjeita sekä kokeilualustoja.

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi on vaihtoehto kasvokkain, puhelimitse tai kirjeitse tapahtuvalle asioiden hoitamiselle. Asiakkaan näkökulmasta sähköinen asiointi on asioiden hoitamista viranomaisen kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen. Sähköinen asiointi on yleensä helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. 

Sähköinen asiointi edellyttää sähköistä tunnistautumista. Vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista. Sen avulla asiakkaat voivat varmistaa henkilöllisyytensä ja palveluntarjoajat tunnistaa asiakkaansa.

Joihinkin verkkopalveluihin riittää kevyt tunnistautuminen, esimerkiksi salasana.

Yle Oppivan Digitreenit –sivusto tarjoaa kattavasti ohjeita sähköisestä asioinnista.
Mukana on mm. seuraava artikkeli:

Viranomaiskohtaiset ohjeet sähköisten palveluiden käyttöön

Kela

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Maahanmuuttovirasto

Oikeushallinto

Omakanta.fi

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakanta-palvelun verkkokoulussa tutustut lyhyessä ja tehokkaassa ajassa Omakantaan, sen toimintoihin ja Omakannan käytöstä saataviin hyötyihin. Opetuspaketista löydät myös Omakannan lyhyet opastevideot.

Poliisi

Posti

Suomi.fi-valtuudet - toisen puolesta asioiminen

Suomi.fi-valtuuksien avulla voit antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida puolestasi tai yrityksesi puolesta. Voit myös pyytää oikeutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Tutustu Suomi.fi-valtuuksien ohje- ja tukimateriaaleihin.

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit on luotettava tapa viestiä viranomaisten ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Tutustu Suomi.fi-viestien ohje- ja tukimateriaaleihin.

TE-palvelut

Tulli

Vero

Ohjeet muiden toimijoiden palveluiden käyttöön

  • Kansalaisneuvonnasta saat apua julkisten palveluiden käytössä. Kansalaisneuvontaan voit myös soittaa, p. 0295 000.

Pankkien palveluissa opastaminen 

Finanssiala ry on koonnut kaikkien digiopastajien avuksi suositukset finanssialan digiopastamisen käytännöistä


Puuttuuko sivulta jotain olennaista tietoa? Ole hyvä, ja kerro se meille!