Hankkeet, julkaisut ja tutkimus

Tälle sivulle on koottu yhteen digitukeen liittyviä hankkeita, julkaisuja ja tutkimuksia.

Hankkeet

Hankkeet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita digituen järjestäjille niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Hankkeissa testataan toimintamalleja, kehitetään työkaluja ja toimintansa aikana ne ovat luonteva osa alueellista palvelutarjontaa.

Mahdollisia hankkeiden rahoittajia ovat esimerkiksi:

 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
 • Opetushallitus
 • Ministeriöt
 • Euroopan Unioni
 • Erilaiset säätiöt ja rahastot

Kansalaisfoorumi on koonnut verkkosivuillensa listan hankkeiden rahoittajista sekä hakukoneen, jolla voi etsiä projektilleen sopivaa rahoittajaa. STEAn avustustietokannasta voit etsiä ehdotettuja, käynnissä olevia ja jo päättyneitä hankkeita. Muiden rahoittajien hankelistauksia kannattaa etsiä kansalaisfoorumin rahoitushakemistosta.

Käynnissä olevat hankkeet

Digitukiverkosto poimii tälle sivulle käynnissä olevia, digitukeen olennaisesti liittyviä hankkeita.

Julkaisut

 • Digituen eettinen ohjeistus on koottu yhteen digituen järjestäjien toiveesta ja tarpeesta. Ohjeistus esittelee digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet.

Tutkimus

Suomessa on noin miljoona digitukea tarvitsevaa ihmistä. Keitä he ovat ja millaista digitukea he tarvitsevat? Miten senioreiden neuvominen eroaa nuorten auttamisesta? Mihin yhteiskunnallisiin trendeihin digisyrjäytyminen liittyy? Digituen tiedon tarpeet lähtevät liikkeelle digituen tarvitsijoiden tuntemisesta ja heidän tarpeittensa ymmärtämisestä. Tutkimustieto vaikuttaa merkittävästi siihen, miten digitukea järjestetään, kehitetään ja arvioidaan. Digitukiverkosto ja DVV:n tutkimus- ja koreakouluyhteistyötoiminta seuraavat aiheeseen liittyvää tutkimusta ja poimivat mielenkiintoisia julkaisuja digitukityön tueksi.  

Vapaasti luettavat julkaisut on linkitetty alkuperäiselle verkkosivulle. Akateemisista tutkimusartikkeleista on saatavissa viitetiedot, joiden avulla voit hakea artikkelin luettavaksi.

Digituen tarve ja kohderyhmät

 • Kirkon tutkimuslaitoksen Diakoniabarometri 2018:ssa käsitellään digitalisaation vaikutusta syrjäytymiseen. Lataa pdf.
 • THL:n  Kansalainen pystyn itse? -tutkimuksessa on tutkittu kansalaisten kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista Lataa pdf.
 • Opetushallituksen Osaaminen 2035 -barometrissa on selvitetty tulevaisuuden osaamistarpeita. Lataa pdf.
 • Innostusta, etsintää ja opastusta -raportissa erotitellään nuorten, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden kokemuksia digipalveluista. Lue verkossa.

Digituen keinot ja tulokset

 • Digiaskeleet-raportissa eritellään tapoja tuoda digitalisaatiota osaksi aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Lataa pdf
Päivitetty: 28.10.2020