JHS-suositukset (lakkautetut)

JHS-suosituksia valmisteltiin vuosina 1992 - 2019 valtion ja kuntien yhteistyönä. Suositukset hyväksyi julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja niiden valmistelua ohjasi Juhtan alainen JHS-jaosto (2016 - 2019 asiantuntijajaosto).

Tältä sivulta löydät JHS-suositukset (doc-versiot) siinä muodossa, jossa ne olivat 1.1.2020, kun JHS-järjestelmä lakkautettiin tiedonhallintalain voimaantulon myötä. Suositusten sisältöjä voi edelleen hyödyntää huomioiden, että joiltakin osin ne eivät ole enää ajan tasalla. Kieliversiot löydät vaihtamalla navigoinnin kielen sivun ylälaidasta. Suositusten käyttöön ei ole enää saatavilla tukea.

Eri vastuuviranomaiset arvioivat, miltä osin JHS-suositusten sisältöjä voidaan käyttää jatkossa osana muuta ohjeistusta. Tiedonhallinnan ajantasaista ohjeistusta löytyy tiedonhallintalautakunnan suosituksista tiedonhallintalautakunnan sivuilta.

Päivitetty: 4.10.2021