JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot

Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen. Aikaisemmassa JHS 105:ssä luetellut kaava-, rakennuskielto- ja tonttijakotiedot on korvattu JHS 134:llä. Uusittu joulukuussa 1999.
JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot
JHS 143 Liite 1 Soveltamisohje useamman tietojärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon
Päivitetty: 17.3.2021