JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa (Vanhentunut)

Suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakaspäätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa sekä päätteiden käyttöönotossa, sijoituksessa, käytössä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Suosituksessa erotellaan asiakaspäätteet kahteen kategoriaan: verkkopäätteisiin ja asiointipäätteisiin. Ensimmäinen on tarkoitettu pääasiassa Internet-verkon käyttöön esim. tiedonhakuun ja jälkimmäinen vaativampaan verkkoasiointiin. Erityisryhmät on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon erityisesti asiointipäätteen kokoonpanon määrittelyssä. Suositus koskee kaikkia julkishallinnon organisaatioita, jotka tarjoavat asiakaspäätteitä asiakkaidensa käyttöön.

JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020