JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Liitteessä 4 annetut mallinnusohjeet koskevat tilannetta, jossa suomalaista paikkatietoaineistoihin liittyvää tietomallinnusta tehdään INSPIRE-prosessin mallinnusperiaatteiden mukaisesti ja mahdollisesti jo toteutettuja INSPIRE-tietomalleja hyödyntäen. Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja. Ne voivat olla organisaation oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa. Yhteiskäytön piiriin tuotavat aineistot on kuitenkin voitava muuntaa tämän suosituksen mukaisesti laadittuun tietomalliin tiedonsiirtoa varten. Suositus ei kata sellaisten ilmiöiden mallintamista, joiden sijaintitieto voidaan luontevimmin esittää rasterimuotoisena.

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Liite 2: Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)
Liite 4: INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus
Päivitetty: 28.9.2020