JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) (Huom. vanhentuneet)

Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.

TIEDOKSI JIT-SOPIMUSEHTOJEN HYÖDYNTÄJILLE

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) on valmisteltu osana JHS-järjestelmää ja julkaistu suosituksena JHS-166. Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä (JHS) on lakkautettu, kun tietohallintolaki (634/2011) kumoutui tiedonhallintalailla (906/2019, tiedonhallintalaki) 1.1.2020.

JIT-sopimusehtoja ei ole ylläpidetty sisällöllisesti vuoden 2015 jälkeen. Sopimusehdoissa ei ole otettu huomioon tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018) ja tiedonhallintalaista johtuvia vaatimuksia. Sopimusehdoissa ei ole huomioitu myöskään erilaisista pakotteista, mukaan lukien Euroopan unionin neuvoston päättämistä Venäjän vastaisista pakotteista, johtuvia vaatimuksia. Valtiovarainministeriö kehottaa JIT-sopimusehtoja hyödyntäviä hankintayksikköjä varmistamaan, että ajantasaiset lainsäädännöstä ja pakotteista johtuvat vastuut ja velvollisuudet on määritelty hankintasopimuksiin. Tästä syystä JIT-sopimusehtoja ei tule sisällyttää sellaisenaan tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin.   

Valtiovarainministeriö selvittää vuoden 2022 aikana JIT-sopimusehtojen muutostarpeita.

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)
Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin
Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla
Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista
Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista
Liite 9: Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
Liite 10: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa
Päivitetty: 13.4.2022