JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa

Suosituksen tarkoitus on opastaa julkisen hallinnon organisaatioita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa. Suositus keskittyy julkisen hallinnon toimijoihin ohjelmistojen hankkijana ja käyttäjänä.
JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa
Liite 1: Linkkejä tietovarantoihin ja ohjelmistovarastoihin
Päivitetty: 28.9.2020