JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

Suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon XML-skeemojen muodostamisen yhteisiä periaatteita. Suosituksessa tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin sekä tunnettuihin referenssisuosituksiin (W3C:n XML-Schema ja ISO 11179-5). Suosituksen kohderyhmiä ovat julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät sekä järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat.

Päivitetty: 28.9.2020