JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen (Vanhentunut)

Tässä suosituksessa kuvataan menetelmä kehittämiskohteiden tunnistamiseksi ICT-palveluita kehitettäessä. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Suosituksessa ohjataan valmistautumista toiminnan kehittämisprojektin tai tietojärjestelmähankinnan esiselvitysprojektiin. Vaiheena suositus sijoittuu kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen jälkeen, jossa on kuvattu organisaation koko toiminta, toiminnassa käytettävät tiedot ja järjestelmät sekä teknologiat ja kehittäminen kokonaisuutena. Tämä suositus käsittelee organisaation tietyn osan tai osien kehittämiskohteiden tunnistamista.
JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen
Päivitetty: 28.9.2020