JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys (Vanhentunut)

Tässä suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon esiselvitysmenetelmän toteutusprosessi vaiheittain ja vaiheisiin liittyvät toimintaohjeet. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Vaiheena suositus sijoittuu kehittämiskohteiden tunnistamisen jälkeen. Esiselvityksen tehtävänä on tuottaa tietoa toimintamallien tai tietojärjestelmän kehittämisestä päättäville sekä määrittää lähtökohdat mahdolliselle tietojärjestelmän hankinnalle.

JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020