JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely (Vanhentunut)

Tämän suosituksen tarkoituksena on opastaa tietojärjestelmiä hankkivia organisaatioita järjestelmän hankinnassa antamalla ohjeita ja malleja järjestelmän vaatimusten määrittelemiseksi. Suositus perustuu julkisen sektorin hyviin käytäntöihin ja eri organisaatioiden laatimiin ohjeisiin. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Vaiheena suositus sijoittuu esiselvityksen jälkeen.
JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely (Vanhentunut)
Päivitetty: 28.9.2020