JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä. Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten ohjeistaa XML-skeeman laatimista, joten tämä suositus koskee lähinnä dokumentointia ja yhteistyön käytäntöjä. Julkisen hallinnon suosituksen JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat ohjeita seurataan soveltuvin osin

Liite 2: Hallinnollisen jaotuksen XML-skeema
Liite 4: Työvälineitä tietosisällön ja rakenteen kuvailuun
Päivitetty: 28.9.2020