JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta (Vanhentunut)

Suosituksen tarkoituksena on harmonisoida kuntien tiedontuotantoprosessien paikkatietopalvelujen rajapinnat sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttötarpeita varten. Suositus tukee PSI-direktiivin edellyttämien tietopalvelujen toteuttamista. Suosituksen tarkoituksena ei ole toteuttaa INSPIRE-direktiivin määritysten mukaista tietojen ja palvelujen harmonisointia.

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta (Vanhentunut)
Liite 2: Asemakaavan mallinnus ja tiedonsiirto
Päivitetty: 28.9.2020