JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

Suosituksessa esitellään rajapintapalveluiden keskeiset periaatteet ja tarkastellaan erityyppisten sisältöpalvelujen roolia suhteessa paikkatietojen palvelukokonaisuuteen. Liitteessä 1 esitellään standardoidun karttakuvapalvelun (INSPIRE: katselupalvelu) rajapinnan ominaisuuksia. Liitteissä 2, 3 ja 5 käydään pääkohdittain läpi paikkatiedon hakemiseen tarkoitettuja paikkatiedon kohdepalveluita (INSPIRE: latauspalvelu), joita ovat kyselypalvelut ja tiedostopalvelut. Liitteessä 4 käydään läpi sisältöpalvelujen laatuun liittyviä INSPIRE-vaatimuksia ja palvelujen testaamista.
Päivitetty: 28.9.2020