JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

Suomessa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmien määrittelyt ja suositukset niiden käyttämiseksi ovat julkisen hallinnon suosituksissa JHS 153, JHS 154 ja JHS 163. Näiden järjestelmien mukaan laaditut aineistot ovat yhteensopivia INSPIRE-direktiivin määrittelemällä tavalla valtioiden rajoista riippumatta. Myös maan rajojen sisällä aineistojen yhteiskäyttö on tehokasta. Järjestelmät on realisoitu maastoon mittaamalla koko maan kattavat valtakunnalliset kiintopisteistöt. Paikalliset kiintopisteet ja mittaukset sidotaan valtakunnallisiin pisteisiin. Tässä suosituksessa käsitellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset. Tässä suosituksessa käytetään ISO19111:n ja INSPIRE-direktiivin mukaista termistöä. Valtakunnallisia kiintopistetietoja on saatavissa Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen Karttapaikalta.

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Liite 1: Korkeuden määrittäminen, EUREF-FIN-korkeudet
Liite 2: Pienimmän neliösumman tasoituksen tuloksen jäännösvirheiden ja painoyksikön varianssin tulkinta
Päivitetty: 28.9.2020