JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus

Tähän JHS-suositukseen on koottu aiemmin omina erillisinä suosituksinaan olleet luokitukset. Tämä suositus korvaa seuraavat suositukset: JHS 121 Toimialaluokitus, JHS 122 Kuntien luokitusjärjestelmä, JHS 123 Valtioiden ja maiden luokitusjärjestelmä, JHS 124 Sektoriluokitus, JHS 125 Rakennusluokitus, JHS 126 Sosioekonomisen aseman luokitus, JHS 128 Tuoteluokitus, JHS 140 Koulutusluokitus, JHS 148 Maankäyttöluokitus, JHS 150 Ammattiluokitus ja JHS 151 Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus.
Päivitetty: 28.9.2020