JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa Liikennevirastoa, Maanmittauslaitosta ja kuntia ylläpitämään kansallista tie- ja katuverkostoaineistoa. Suositus on tarkoitettu tukemaan näiden organisaatioiden ylläpitovelvoitetta. Tavoitteena on, että suosituksen ohjeistuksen mukaisen ylläpitotyön tuloksena mainitut organisaatiot tuottavat sisällöllisesti ja rakenteellisesti määrämuotoista verkostoaineistoa, jota voidaan nykyistä helpommin yhdistää ja käyttää eri tietojärjestelmissä. Suositus käsittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpitämistä kansallisen linkki-solmu -mallin avulla ja tietojen siirtoa KRYSP-hankkeessa määritettyyn XML/GML-skeemaan (verkkotopologia-skeema) perustuen. Tätä skeemaa on täydennetty pakollisilla INSPIRE RoadTransportNetwork -skeeman osilla.
JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Liite 1: Tie- ja katuverkon mallinnussäännöt Suomessa
Liite 2: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli
Liite 3: Tiedonsiirtoskeema (XML- ja tekstiformaatti)
Liite 4: Ominaisuustiedot, koodiluettelot ja arvojoukot
Liite 5: Esimerkki GML-sanomasta (gml- ja tekstiformaatti)
Päivitetty: 28.9.2020