JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa

Julkishallinnon avoimen datan lisenssin, jäljempänä avointen tietoaineistojen käyttöluvan, tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Uudelleenkäytön oikeudet Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin suositellaan myönnettäviksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Suositeltava käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Tämän suosituksen tarkoituksena on tehdä suosituksen kohteena olevan Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan sisältö ymmärrettävämmäksi julkishallinnon käytännön soveltamistilanteissa. Suositusta on luettava yhdessä varsinaisen käyttöluvan tekstin kanssa, joka on huomattavasti yksityiskohtaisempi.
Päivitetty: 28.9.2020