JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan kuntasektorin tililuetteloa huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa ja tilastoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.
Liite 1: Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma
Liite 2: Kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelma
Liite 4: Kunnan ja kuntayhtymän konsernituloslaskelma
Liite 5: Kunnan ja kuntayhtymän konsernin rahoituslaskelma
Liite 6: Kunnan ja kuntayhtymän konsernitase
Liite 7: Kunnan ja kuntayhtymän konsernitase (lyhennetty)
Liite 8: Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma
Liite 9: Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma
Liite 11: Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä
Liite 12: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä
Päivitetty: 28.9.2020