JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

Tässä suosituksessa on listattu kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, jotka tuotetaan noudattaen erillisessä suosituksessa kuvattua kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Lisäksi tässä suosituksessa kuvataan peruskuvauksille asetetut sisällölliset vaatimukset. Suositus on luonteeltaan tekninen eritelmä.

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset
Päivitetty: 28.9.2020