JHS 206 Maakuntien palveluluokitus

Suosituksen tavoitteena on esittää maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Määrittelyn tarkoituksena on esittää yksi luokitus, jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu voidaan sovittaa vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus.
Päivitetty: 28.9.2020