JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Asiakirja sisältää suositukset maakunnan, sen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä maakunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelosta sekä tililuettelon käytöstä tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan maakuntien tililuettelo huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.

Liite 2: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä
Päivitetty: 28.9.2020