JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma

Suositus ohjaa maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että eri ministeriöiden tietotarpeet ja tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti. Talousarvion ja -suunnitelman rakenteen tulee noudattaa suosituksessa annettuja ohjeita. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje).

JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma
Liite 1: Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma -käsikirja
Päivitetty: 28.9.2020