JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut

Suosituksessa kuvataan kuntien teknisen ja ympäristötoimen paikkatietojen sisältöpalveluita. Sisältöpalveluiden rajapintojen avulla kunnat ja muut palvelun tarjoajat voivat tarjota paikkatietoaineistoja yhtenäisten rajapintojen kautta. Paikkatietojen sisältöpalvelujen rajapintojen kehittäminen tapahtuu avoimen rajapinnan hallintamallin mukaan. Vuodesta 2001 lähtien on kuntien yhteistyönä kehitetty kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietoaineistojen yhteisiä tietomallikuvauksia. Suositus kuvaa kuntien tietoaineistojen sisältöjä sekä rajapintoja niiden jakamiseksi. Suositus korvaa JHS 178 Kuntien paikkatietopalvelurajapinta -suosituksen.

JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut
Liite 2: Vektorimuotoisten kyselypalvelujen tietotuotteet
Päivitetty: 28.9.2020